בחפירה נוקו ותועדו שרידים קדומים שנפגעו, ובהם רצפת פסיפס (שלב 1) ושרידים של שני שלבי בנייה המאוחרים לה (שלבים 2, 3). בית מס' 18 הוא מבנה מוארך שכיוונו צפון–דרום, המקורה בקמרונות צלב הנתמכים באומנות שנבנו לאורך הקירות. מתחת לרצפת המבנה נמצא בור מים רחב (L103); נראה שהבור נבנה בחלקו העליון, ואילו חלקו התחתון נחצב בסלע. דופן הבור, שנחשפה בריבוע בדיקה קטן (L102), טויחה בטיח אפור דק ללא גריסי חרס או גיר. חלל הבור חובר בצדו הצפוני לחדרון קטן שנמצא מתחת למפלס הרצפה. עבודות התשתית, שבוצעו עד לקו החזית הצפונית של המבנה, הרסו את השרידים הבנויים ופגעו בחציבת הסלע — תקרת בור המים פורקה, שרידי הבנייה הושלכו אל חלל הבור והוא כוסה בבטון. עבודות התשתית יצרו חלל תת-קרקעי רחב. החתכים שנוצרו כוסו בבטון, פרט לפינה הצפונית-מערבית של החלל, שנותרה בולטת ובה שני חתכים חשופים (a, b; איור 2); הם נוקו והשרידים שזוהו בהם, כולל רצפת הסלע בחלק הצפוני של החלל, תועדו. מהחפירה עולה כי פני הסלע (L101) היו גבוהים ועלו לצפון-מערב. בחתכים הובחנו שרידים של לפחות שלושה שלבי בנייה. היחס בין השלבים לבין הבור אינו ברור.

 
שלב 1. נחשפה רצפת פסיפס לבן (L105; איורים 3, 4), המורכבת מאבנים קטנות (כ-0.3 × 0.3 ס"מ), מונחת על תשתית (L106) של אבנים קטנות ועפר מעורב בטיח, שהונחה על סלע האם שיושר למטרה זו. בתשתית נמצאו שלושה שברי גוף של קנקנים.
 
שלב 2. מעל רצפת הפסיפס נבנה פתח כניסה למבנה. לצורך הבנייה כוסה הפסיפס בשכבת מילוי (L104) ובה עפר ואבני גוויל בינוניות וקטנות. מזוזת פתח (W201) נחשפה בדופן המערבית של חתךb (איורים 5, 6). על פני המזוזה שרד טיח לבן דק. בחתך a נראה שבר של אבן סף גדולה המסותתת היטב (כ-0.7 מ' רוחב), שהשתמרה בפתח הכניסה. אבן הסף נשברה כשכל הצד המזרחי של מערך הכניסה נפגע במהלך עבודות התשתית. שבר נוסף של אבן הסף התגלה על פני רצפת החלל.
 
שלב 3. בתוך פתח הכניסה, צמוד למזוזה, נבנה גרם בן שלוש מדרגות לפחות (L107; איור 5), העולה צפונה לכיוון הרחוב. המדרגות בנויות מאבני בנייה בשימוש משני, ובהן אבני גזית שעליהן שרידי טיח וכן שתי אבני סף (איור 7). בניית גרם המדרגות קשורה כנראה להעלאת מפלס הרחוב.
 
לא נמצאו שרידים התורמים לתארוך שלושת שלבי הבנייה. לפי סגנון הבנייה נראה שיש לתארך את רצפת הפסיפסלתקופה הרומית או הביזנטית. אין אפשרות לתארך את שלבים 2 ו-3, ונראה כי אינם קשורים למבנה הקיים, שהוקם כנראה בתקופה העות'מאנית.