נפתחו שני שטחי חפירה (איור 2). שטח אחד (4.5 × 4.5 מ') נפתח במרכז האזור הפגוע, סמוך לפאתו הדרומית. תועדו בו שרידים מסוף התקופה הביזנטית ותחילת התקופה האסלאמית הקדומה: שרידי רצפה שהושתתה ישירות על הסלע, שהוחלק ופולס באמצעות מילוי של עפר וחרסים שהונח בשקעים הרדודים שהיו בו (איור 3). המכלול הקרמי מתארך את הרצפה למאות הז'–הח' לסה"נ.

שטח שני (1.0 × 7.5 מ') נפתח צמוד לאזור שנפגע ולאורך פאתו המערבית. תועדו בו מפולות של אבני בנייה מעורבות בחרסים שתוארכו לתקופה הממלוכית (המאות הי"ג–הי"ד לסה"נ) ולתקופה העות'מאנית (המאות הט"ו–הי"ט), וכן יסוד של קיר מודרני (W1) שנקבר תחת מפולות ורק חלקו התחתון שרד (איורים 2, 4). הקיר שייך לכפר סורי, והוקם בשיטה האופיינית למבנים מודרניים בגולן: שימוש באבני בנייה מבזלת ובשברי חרסים המעורבים בחומר מליטה לבן הכולל רסיסי פחם. ההצטברויות על פני השטח כללו כלי מתכת חלודים בני ימינו.
 
המכלול הקרמי מעיד על ערבוב של מפולות, אולי כתוצאה מדחיפת ההריסות הצדה בעת הקמת כפר הנופש, ומציג את משרע התקופות העיקריות באתר, גם כאלו שלא נמצאו להן עדויות אדריכליות. נמצאו סיר בישול מן התקופה הרומית (איור 1:5); קערה מטיפוס Cypriot Red Slip (איור 5:2; Hayes 1972:399–401, Fig. 89c), קדרה (איור 3:5), קנקן (איור 5:4) וקנקנית (איור 5:5; Stacey 2004:134, Fig. 5.45:1) מן התקופות הביזנטית המאוחרת והאומיית; קערה בעלת שפת מדף (איור 6:5), קערה מזוגגת ירוק (איור 7:5), קערה מזוגגת ירוק וחום (איורים 8:5; 6; Avissar and Stern 2005:20–21, Fig. 2),קערה מעוטרת בפסי חיפוי בצבע ירקרק (איור 9:5), קערה עשויה ביד (איור 10:5), קדרה (איור 11:5) וקנקן עשוי ביד ומעוטר בדגמים הנדסיים באדום (איור 12:5; Avissar and Stern 2005:113–116, Fig. 48:1) מן התקופה הממלוכית; וכן קנקן (איור 13:5) מן התקופה העות'מאנית.
 
זוהי החפירה הארכיאולוגית הראשונה באתר. המכלול הקרמי מאשש את ממצאי הסקר בדבר יישובו של האתר בתקופה הרומית והמשך קיומו בתקופה הביזנטית ולתוך התקופות האסלאמית הקדומה והמאוחרת. המכלול הקרמי מן התקופה האומיית מעיד על המשך החיים באתר לאחר הכיבוש המוסלמי. לצערנו, הפגיעה באתר הכתיבה תנאי חפירה בעייתיים, שפגמו ביכולותינו להבין את האתר. יש לקוות, שהחפירות הבאות באתר ייערכו בטרם פגיעה בעתיקות ולא בעקבותיה, כדי שנוכל לתעד את האתר באופן מיטבי. סביר להניח שבתנאים כאלה ייחשפו שרידים מכל התקופות שתועדו בסקר.