עין חמד

אירנה זילברבוד
26/06/2016
דוח סופי

בחודש מאי 2015 נערכה חפירת בדיקה מדרום-מערב למחלף חמד (הרשאה מס' 7420-A; נ"צ 211691/634051), לקראת הרחבת כביש 1. החפירה, מטעם רשות העתיקות ובמימון משרד הבינוי והשיכון, נוהלה על ידי א' זילברבוד, בסיוע נ' נחמה (מנהלה), מ' קאהן (מדידות וסרטוט), א' פרץ (צילום) וא' בלשוב (תכנית).

נחשף קיר (W1; כ-6.5 מ' אורך חשיפה, כ-0.4 מ' רוחב, כ-1.5 מ' גובה השתמרות; איורים 1, 2) במדרון מתון של גבעה. חלק מהקיר ניכר על פני השטח טרם החפירה, ומעל חלקו האחר נערמה ערמה של אבנים מסוקלות (L102). קטעים נוספים מהקיר נראים על פני השטח, לאורך כ-20 מ' לדרום-מערב, מחוץ לשטח החפירה. הקיר נבנה על מדרגת סלע בכיוון כללי צפון–דרום משורה אחת של אבני שדה גדולות ובינוניות. בחלקו הצפוני של הקיר נקבע פתח (L105; כ-1 מ' רוחב), המוביל לגרם בן ארבע מדרגות (כ-1 מ' אורך גרם המדרגות; כ-0.5 מ' רוחב המדרגות, כ-0.25 מ' גובה כל מדרגה; איור 3), שנבנו מאבני שדה. גרם המדרגות תחום משני צדיו בקירות (W3 ,W2; כ-1 מ' אורך, כ-0.5 מ' רוחב), שנבנו משורה אחת של אבני שדה בינוניות. ממזרח לקיר התגלה מילוי של אבנים קטנות, שהונח על מדרגת סלע גבוהה (ר' איור 3). ממזרח למדרגות נחשף קטע מרצפה של אבני שדה קטנות (L106), שנבנתה על מילוי של עפר ואבנים קטנות. מתחת לרצפה 106 התגלתה שכבת אפר, ובה נחשפו מעט שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית. בחלק הצפוני של שטח החפירה נחשפה תשתית של קיר, בכיוון מזרח–מערב, שחלקה חצובה וחלקה טבעית (W4; כ-4 מ' אורך), והיא ניצבת לקיר 1. בקצה המזרחי של תשתית הקיר נחשפה אבן גדולה (0.45 × 0.65 מ'), הצמודה למדרגת סלע. השרידים שנחשפו בחפירה שייכים לאותו שלב בנייה. נראה שהם חלק משומרה קטנה, שהקיר המערבי שלה (W1) ניצל קיר תמך של מדרגת עיבוד. החרסים המעטים שהתגלו אינם מאפשרים לתארך את הבנייה.

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version