שומרה (אתר 112). המבנה כולל חדר מרכזי רבוע (L112) ומדרום לו חצר מלבנית (L109). מקירות חדר 112 השתמרו הקירות המזרחי, הצפוני והמערבי (W106 ,W105 ,W100; איור 3), שנבנו מסלעים גדולים. קירות 105 ו-106 הושתתו הישר על סלע האם או על אבני שדה בינוניות וקטנות שהונחו על סלע האם במטרה לפלס אותו. קיר 100 הושתת כמעט כולו על יסוד חצוב בסלע. למרות שהקיר הדרומי (W107) לא השתמר, נחשף בברור יסוד חצוב שלו. רצפת החדר ניצלה את סלע האם שפולס ברובו; חלקה הצפוני משופע כלפי מטה. בפינה הדרומית-מזרחית של החדר הרצפה לא פולסה, ושם התגלתה תעלת ניתוק של אבן שחציבתה לא הושלמה. בהצטברות אדמה בחדר התגלו מעט שברים של קנקני אגירה וסירי בישול, המתוארכים לתקופה הרומית הקדומה.

חצר 109 תחומה בשני קירות מקבילים (W121 ,W120; איור 4), שנבנו מסלעים גדולים. יש להניח כי בקיר 107, שהפריד בין החצר לחדר, היה קבוע פתח.
בחפירה ממערב לקיר 121 התגלתה אבן מעגלה (L118; כ-1 מ' אורך, 0.4 מ' קוטר; איור 5). נראה שהמעגלה אינה באתרה אך למרות זאת נראה כי היא בת זמנה של השומרה. סביר להניח שהמעגלה שימשה למגוון שימושים, ובהם דחיסת רצפות עפר וגגות ועיבוד תוצרת חקלאית.
 
מתקן פשוט לסחיטת שמן (בודדה; אתר 112; איור 6). המתקן התגלה מצפון-מערב לשומרה, והוא כולל שני אגנים עגולים חצובים בסלע. האגן הצפוני (0.5 מ' קוטר, 0.4 מ' עומק) מעוגל גם בתחתיתו, ואילו האגן הדרומי (0.7 מ' קוטר, 0.12 מ' עומק) רחב ורדוד ובצדו הצפוני נחצבה גומה עגולה (0.3 מ' קוטר, 0.4 מ' עומק). מצפון וממזרח לאגן הצפוני, באותו מחשוף סלע, התגלו שני ספלולים קטנים ועגולים.
 
ערמות של אבנים מסוקלות (אתרים 102, 113, 115). שלוש הערמות התגלו מצפון לשומרה. ערמה 102 (0.6 מ' גובה), הדרומית מהשלוש, סגלגלה, והיא נתחמת בקיר תמך (W110), שנבנה משורה אחת של אבני שדה בינוניות. חלקים מהקיר מכוסים באבני הערמה. בחפירה קטנה שנערכה בדרומה של הערמה (L111; איור 7) התגלו אבנים קטנות הישר מעל סלע האם. בין האבנים התגלו מעט חרסים, המתוארכים ברובם לתקופות הרומית והביזנטית, פרט לשפה אחת של קערה המתוארכת לתקופת הברזל.
ערמה 113, האמצעית, סגלגלה גם היא ונתחמת בקיר (W104), שנבנה משורה אחת של אבני שדה בינוניות; הקיר השתמר בעיקר בצד הדרומי של הערמה. בחפירה קטנה שנערכה במרכז הערמה (L114; כ-2.5 מ' רוחב; איור 8) נחשפה שכבה של חלוקי נחל קטנים (0.3 מ' עובי) הישר מעל סלע האם. לא התגלה ממצא מתארך.
ערמה 115 (0.5 מ' גובה), הצפונית, מעוגלת ונתחמת גם היא בקיר (W117), שנבנה משורה אחת של אבני שדה בינוניות. בחפירת חלקה הדרומי-מזרחי של הערמה (L116; איור 9) נחשפה שכבה של חלוקי נחל קטנים ללא ממצא מתארך.
 
אגן (אתר 119; איור 10). ממזרח לערמות 113 ו-115 נחשף אגן עגול חצוב בסלע גדול. אין קשר ברור בין האגן ליתר השרידים שנחשפו בשטח.
 
השרידים שנחשפו בחפירה אופייניים לעורף החקלאי של אתרים קדומים באזור. בשומרה התגלו חרסים מהתקופה הרומית הקדומה, אך תיארוכה לתקופה זו אינו ודאי מפני שהממצא לא היה משוכב. הבודדה שימשה כנראה לייצור שמן זית ביתי, וכמוה תועדו רבות בסקר באזור (Dagan 2011:324, ור' שם דוגמאות נוספות). שלוש הערמות של האבנים המסוקלות הן חלק קטן מערמות רבות של אבנים מסוקלות בסביבה הקרובה. ערמת אבנים גדולה מאוד (7 מ' קוטר, 2 מ' גובה ויותר; איור 11) הובחנה מצפון לשטח החפירה. בנוסף, בסביבה הקרובה לחפירה יש קירות מדרגה רבים, שנבנו ברובם משורה אחת של סלעים. הממצא הקרמי מכל אתרי החפירה (102, 112, 113, 115, 119) מלמד כי הפעילות החקלאית העיקרית באתר התרחשה בתקופת הברזל ובתקופות הרומית והביזנטית; תקופות אלה תואמות לתוצאות הסקר של דגן (Dagan 2010). חפירות שנערכות באזורי העורף החקלאי של יישובים יסייעו בעתיד להבין טכנולוגיות חקלאיות שהיו בשימוש בתקופות קדומות.