וולף ש' תשנ"ו (א). עין חגית. חדשות ארכיאולוגיות קד:53–54.
 
וולף ש' תשנ"ו (ב). עין צפצפה. חדשות ארכיאולוגיות קד:54–55.
 
זליגמן י' תשנ"ו. נחל חגית. חדשות ארכיאולוגיות קד:55–57.
 
מסארווה ע' 2010. עין חגית ונחל חגית. חדשות ארכיאולוגיות 122.
 
פינקלשטיין ג' וגורזלזני א' 2010. עין תות. חדשות ארכיאולוגיות 122.