בית חווה

בראש גבעת חמרה נחשף מבנה גדול מטיפוס בית חצר (שטח A; כ-36 × 41 מ'; כ-1.5 דונם; איור 2). במבנה זוהו שתי שכבות (II ,III), אך לעתים היה קשה להפריד ביניהן בשל השתמרות דלה של השרידים ושימוש חוזר באותם מפלסי חיים. הממצאים משתי השכבות מתארכים את השימוש במבנה לתקופה ההלניסטית (מאמצע המאה הג' ועד לאמצע המאה הב' לפסה"נ). בקרבת המבנה התגלו שרידי מבנה נוסף וגתות (שטחים D–B). לאחר נטישת המבנה הוא עמד חשוף לפגעי מזג האוויר ונהרס (שכבה I).
 
שכבה III. בשכבה הקדומה כלל המבנה חצר רחבה, שבמרכזה שני חדרים ומסביבה ארבעה אגפי חדרים; מהאגף המערבי של החדרים נותר רק הקצה הצפוני. רוב קירות המבנה בשכבה הקדומה נבנו ללא יסודות מלבני בוץ בלתי צרופות שיובשו בשמש. לבני הבוץ עשויות מאדמת חמרה מקומית ובה מעט חומר אורגני; התגלו שני גדלים של לבנים (0.2 × 0.4 מ', 0.4 × 0.4 מ', 8–10 ס"מ עובי). רוב הקירות הושתתו על אדמת החמרה, ורק מקצתם, בעיקר בחלק הדרומי של השטח, הושתת ישירות על סלע הכורכר. בחצר ובכמה קטעים במבנה נבנו יסודות לקירות מאבני גוויל מכורכר שלוכדו בטיט כהה. באגפים המזרחי והדרומי ובחלק גדול מהאגף הצפוני נבנו הקירות משתי לבנים שהונחו לרוחב, האחת רחבה והשנייה צרה (0.6 מ' רוחב). רצפות החדרים עשויות מהחומר של לבני הבוץ. מחוץ לפינה הצפונית-מזרחית של המבנה, בחלק הגבוה ביותר במבנה, נחשפו חדרים שלהם קירות עבים; ייתכן שהם חלק ממגדל. במרחק של כמטר מהקיר החיצוני המזרחי של המבנה נחשף מתקן סגלגל (L175), כנראה כבשן יוצרים. פתח הכבשן פונה למזרח, ובמרכזו יש אומנה בנויה הצמודה לדופן המערבית של הכבשן (איור 3). מצפון-מזרח למבנה (שטח B) נחשפו שרידי מבנה נוסף, טבון ומפלסי חיים (L226). ממערב למבנה (שטחים C ו-D) ומדרום-מזרח לו (שטח B) נתגלו חמש גתות (1–5; איור 4). כל הגתות הן מטיפוס 'תוכנית ארבעת המרובעים', והן כוללות משטח דריכה, בור שיקוע ובור איגום, שטויחו בכמה שכבות של טיט אפור וטיח הידראולי בהיר.
 
שכבה II. התגלו רק שרידים מעטים מהשכבה המאוחרת בבית החווה. נראה שחלק גדול מהקירות של שכבה III המשיך לשמש גם בשכבה II. לשכבה זו שייכים בעיקר קירות, שנבנו מאבני גוויל ללא חומר מליטה; חלקם נבנה על קירות השכבה הקדומה. אל הקירות ניגשו רצפות חדשות העשויות מאותו החומר של הרצפות בשכבה הקדומה.
 
יישוב כפרי
נחשף חלק מיישוב כפרי גדול המשתרע בגבעה (כ-15 דונם; איור 5); בשיאו היה שטח היישוב כ-30 דונם. נתגלו למעלה מ-15 מבנים, ובהם הובחנו שש שכבות (II–VII), המתוארכות למן שלהי תקופת הברזל (סוף המאה הח'–המאה הז' לפסה"נ) ועד אמצע המאה הב' לפסה"נ. על שלוחה קטנה מדרום ליישוב (שטח J) נחשף חלק מבית הקברות שלו. הקברים שנחשפו רק תועדו ולא נחפרו. מהתקופה רומית הקדומה (שכבה I) התגלו כמה קברים. בראש הגבעה, שם שכן כנראה מרכז היישוב, לא נערכה חפירה מתוך כוונה לשמר את השרידים למחקר עתידי.
 
שכבה VII. מסוף תקופת הברזל התגלו בשטחים M ו-N שרידים של שני מבנים, הנמשכים אל מחוץ לשטח החפירה. יסודות המבנים נבנו לתוך שכבת החול מלבני בוץ (איור 6). כן התגלו ריכוזי קרמיקה.
 
שכבה VI. מהתקופה הפרסית נחשף בשטח M חלק ממבנה, הכולל חדר רבוע (3.5 × 3.5 מ') שקירותיו עבים במיוחד (0.9–1.0 מ' רוחב), וייתכן ששימש מגדל. ממערב למבנה נתגלו כמה קירות ומתקנים, לרבות כבשן וטבון. הקירות בשכבה נפגעו קשה מהבנייה בשכבות IIIIV. מרבית קירות המבנים משכבה זו ואילך נבנו מלבני בוץ בלתי צרופות, הזהות במידותיהן לאלה של הלבנים מבית החווה.
 
שכבה V. מסוף התקופה הפרסית ותחילת התקופה ההלניסטית נחשף בשטח M מבנה גדול (15 × 30 מ' ויותר). קירות המבנה נמשכים לצפון, למערב ולדרום אל מחוץ לשטח החפירה. נראה שזהו מבנה מטיפוס בית חצר, ממנו נחשפו חלק מחצר מרכזית ומסביבה חדרים, מהם נחשפו במלואם חדרי האגף המזרחי וקטעים מחדרי האגפים הצפוני והדרומי. ראוי לציין שחלקים גדולים מהמבנה נפגעו בעת בניית המבנה משכבה IV.
 
שכבות IIIIV. שרידים מהתקופה ההלניסטית נתגלו בכל שטחי החפירה, והם כוללים 14 מבנים (1–14). מבנה 1 הוא הגדול והשלם ביותר, והוא כולל מבנה אורך (28.5 × 43.0 מ'), שאליו נצמדת ממזרח יחידה רבועה (14.5 × 15.0 מ'). נראה כי המבנה נבנה בכמה שלבים. הקירות והיסודות נבנו ברובם מלבני בוץ; בכמה מקומות נתגלו יסודות שנבנו באבנים. מהמבנה השתמרו בעיקר יסודות (איור 7). המבנה כולל כמה חדרים גדולים הפונים לחצרות, שתיים מהן גדולות; משני צדי החדרים הגדולים נבנו חדרים במגוון מידות. בפינה הדרומית-מערבית של המבנה נחשף חדר קטן, שקירותיו נבנו מאבני גוויל גדולות ובינוניות ולו רצפת טיח. מבין המבנים התגלו גם מבנים קטנים, ובהם למשל מבנה 2 (14 × 16 מ'). במבנים 3, 5 ו-9 התגלו יסודות של קירות שנבנו מאבני גוויל (איור 8). במבנים 8 ו-11 נעשה שימוש בקירות משכבות קודמות. מבנה 14 שימש כנראה מחסן על סמך רצפת הטיח שלו. מבנה 7 נחשף כמעט בשלמותו (14.0 × 16.5 מ'), ובו התגלו קירות ויסודות שנבנו בעיקר מלבנים. בשכבה IV כלל המבנה שמונה עד עשרה חדרים וחצר. בשלושה מהחדרים נחשפה רצפת אבן (איור 9) ובחדרים אחרים נחשפו מתקנים. בחדר נוסף ששימש מחסן נתגלו כמה קנקנים שלמים שהונחו בתוך בורות שנחפרו ממפלס הרצפה. בשכבה III חל שינוי במבנה 7: בחלקו הצפוני נבנו קירות אבן על הקירות משכבה IV ובחלקו הדרומי נתגלו טבונים ומשטחי אבנים שנבנו על ראשי הקירות והרצפות של שכבה IV. מצפון למבנה 7 נחשפו שלושה כבשני יוצר לכלי חרס ומתקן הכולל בור איגום מטויח. כן, בשטח F נחשפו 12 בורות עגולים (1.1–3.0 מ' קוטר), שבהם התגלה מילוי אפור של אדמה ואפר, שהכיל הרבה חרסים ומעט עצמות בעלי חיים. בתחתית אחד הבורות נחשפה רצפת אבן (איור 10).
 
שכבה II. לאחר שהיישוב נעזב נשדדו יסודות האבן של חלק מהקירות, וקירות הלבנים נהרסו כתוצאה מפגעי מזג האוויר.
 
שכבה I. מהתקופה הרומית הקדומה התגלה בשטח F קבר, הכולל שני משכבים; הקבר נבנה מאבנים, חלקן אבני גזית. בבית הקברות שבשטח J התגלתה גלוסקמת אבן גיר מהתקופה הרומית הקדומה. לאחר תקופה זו כוסה האתר בשכבה עבה של חול (10 מ' עובי מרבי).
 
ראשית ההתיישבות באתר בתקופת הברזל 2ב'. שרידים מהתקופה הפרסית התגלו ברוב שטח הגבעה. בתקופה ההלניסטית היישוב במקום מגיע לשיאו ומשתרע בכל שטח הגבעה ושלוחותיה ובמישור שלרגליה. היישוב הכפרי מהתקופה ההלניסטית כולל אזור מגורים מרכזי (שטחים O ,G ,E ו-M), אזור מלאכה ותעשייה במזרח ובצפון-מזרח (שטחים F ו-K) ובית קברות בדרום (שטח J). בחפירה התגלו שרידי יישוב כפרי גדול — יישוב מטיפוס שלא נחשף עד כה באזור. בית החווה והיישוב הכפרי שנחשפו בחפירה, יחד עם בתי חווה נוספים מהתקופות הפרסית והלניסטית, שנחשפו במרחק כ-1.5 ק"מ מצפון לאתר (Tal 2005; 2014; הרשאה מס' 3147-A), ויישוב שנחשף בחולות יבנה מדרום-מערב לאתר (גורזלזני, ברקן ויחיא תש"ע) תורמים ידע נוסף אודות טיפוסי היישובים הכפריים ותפרוסתם במישור החוף בין יפו בצפון לאשקלון בדרום.