נפתחו שלושה שטחי חפירה (C–A; איור 1). בשטח A, המזרחי, נחפרו ערמות סיקול שהתברר כי הן תוצר של פעילות מודרנית. בשטח C, המערבי, נחפרו ערימות סיקול שתיארוכן אינו אפשרי בשל העדר ממצא.
בשטח B נפתחו שני ריבועים (50 מ"ר) ונחשפו שרידי שני קירות חקלאיים (W206 ,W203; איורים 2, 3) שנבנו מאבני שדה לא מהוקצעות, ללא נדבכים מסודרים. נראה כי האבנים ששימשו לבנייה רוכזו יחד ונראות כערמת סיקול (איור 4). חומרי הבנייה הם אבני בזלת וגיר – שני סוגי המסלע באזור. חלקו הדרומי של קיר 203 מתעגל ופונה מערבה, ייתכן שזהו דיפון מתקן כלשהו או סימון גבול. מקיר 206 נחשף רק קטע קטן המקביל לקיר 203.
בחפירה נאספו חרסים מהתקופה הרומית−ביזנטית אך אין בהם כדי לבסס את תיארוך הקירות.