השטח המערבי (איור 2). סמוך לשטח החפירה מדרום-מערב הובחנו תעלות ניתוק חצובות בסלע (איור 3), המלמדות שבמקום הייתה מחצבה לאבנים. החפירה בשטח המערבי נערכה במטרה לבדוק אם החציבות ממשיכות לכיוון צפון. במערב שטח החפירה התגלה מתחת לפני השטח מתקן מלבני (L5; מידות 0.4 × 0.8 מ'; איור 4), שצדו המערבי נתחם בשלוש אבנים ניצבות קטנות ואילו צדיו הצפוני והמזרחי נתחמים בבליטות סלע גבוהות. המתקן ממשיך לדרום מתחת לבולדר גדול ועל כן חפירתו לא הושלמה. על סמך צורת המתקן אפשר שזהו קבר שוחה שהופרע אולי בעבודות תשתית. במתקן לא התגלו ממצאים. בחפירה לא התגלו חציבות נוספות או שרידים עתיקים אחרים.

 
השטח המזרחי (איור 5). במרכז שטח החפירה הונחו לאחרונה צינורות חשמל. בחלק המזרחי של השטח התגלו שרידי מחצבה (L8; מידות 1.1 × 4.1 מ', 1.5 מ' עומק; איורים 6, 7), הכוללים סימני חציבה של אבנים ותעלות ניתוק. במחצבה הובחנו ארבע מדרגות חציבה, התחתונה נמצאת בקצה הצפוני-מערבי של המחצבה והעליונה — בקצה הדרומי-מזרחי. ייתכן שהמחצבה נמשכת למזרח אל מחוץ לגבולות החפירה. בהצטברות האדמה שמעל המחצבה התגלה ממצא קרמי מעורב, המתוארך לתקופות הברזל 2, ההלניסטית, הרומית, הביזנטית, האסלאמית הקדומה והעות'מאנית וכן לימינו. ממצא מעורב זה אינו מתארך את המחצבה.
בצפון-מערב השטח, סנטימטרים ספורים מתחת לפני השטח, התגלה מתקן מלבני (L3; מידות 0.7 × 1.5 מ'; איור 8), הכולל שני קירות מקבילים, מזרחי ומערבי, שנבנו מאבנים בינוניות וקטנות; המתקן כוסה באבני כיסוי בינוניות. הוא לא נחפר. אפשר שזהו קבר שוחה. במרחק של כ-0.6 מ' ממזרח למתקן 3 התגלו שתי אבנים ניצבות קטנות (L6; איור 9); נראה שהן שרידי קיר של מתקן (קבר?) נוסף שהופרע. ממזרח לשתי האבנים הניצבות, מתחת להן, נחשפו שרידי מחצבה (L7; מידות 0.8 × 1.5 מ'; איור 9), הכוללים סימני חציבה ותעלות ניתוק חצובות בסלע האם.
 
בחפירה נחשפו שרידי מחצבות, ואפשר שיש לתארכן לימי הורדוס על סמך תיארוכה של מחצבה שנחשפה בעבר במרחק של כ-30 מ' ממערב לחפירה (ויגמן 2015). מעל שרידי המחצבה התגלו שרידים של שלושה מתקנים, אולי קברי שוחה, שזמנם אינו ידוע אך ברור כי הם מאוחרים למחצבות.