בשטח A התגלה בור אשפה (L101; כ-0.4 מ' עומק; איורים 2, 3), ובו שברי כלי חרס רבים משלהי התקופה הביזנטית (המאה הו' ותחילת המאה הז' לסה"נ), ובהם קערות מיובאות מטיפוסים CRS ו-LRC3 (איור 5:4), קערות מקומיות (איור 6:4), קדרות (איור 8:4) וקנקני עזה (איור 9:4, 10). בבור האשפה התגלו גם חרסים שצריפתם לא הושלמה, וייתכן שהם מעידים על קיומה של תעשיית כלי חרס בקרבת מקום. בשטח B נחשפו בור רדוד (L202; כ-0.2 מ' עומק; איורים 5, 6), כנראה בור אשפה, וכמה אבני כורכר בינוניות במפולת מדרום לבור (L201). בבור התגלו שברי רעפים, שברי לבנים צרופות וחרסים מהתקופה הרומית (המאות הא'–הג' לסה"נ), ובהם שברי קערות(איור 1:4) וידית מחופה אדום של אמפורת שולחן או של פך ממשפחת ETS (איור 2:4). מעל הבור התגלו מעט שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית, ובהם קערה מטיפוס LRC10 (איור 7:4). בשטח C נחשפה שכבה של אדמת חרסית חומה בהירה מעורבת בחול (L303 ,L302; איורים 7, 8) ומתחתיה רצפה (L305) עשויה מאדמה חומה מהודקת שמעורבות בה אבנים קטנות וגושי מלט. על מפלס הרצפה התגלו שברי כלי חרס, ובהם קנקן עזה (איור 3:4) מהתקופות הרומית המאוחרת–הביזנטית הקדומה (המאות הד'–הה' לסה"נ). שטח D נחפר באמצעות כלי מכני כבד, והתגלו בו שתי אבנים שאינן באתרן וחרסים שאינם אינדיקטיביים.