ירושלים, רמת שרת

גדעון סולימני
17/08/2016
דוח סופי

בחודש יולי 2007 נערכה חפירת הצלה במערה חצובה בשכונת רמת שרת בירושלים (הרשאה מס' 5191-A; נ"צ 21749-50/62933-4; איור 1), שהתגלתה במהלך פיקוח לקראת בנייה. החפירה, מטעם רשות העתיקות, נוהלה על ידי ג' סולימני, בסיוע ר' אבו חאלף (מנהלה), צ' שגיב (צילום) ומ' קיפניס (מדידות וסרטוט).

המערה נמצאת במדרון המזרחי של שלוחה היורדת לכיוון דרום; הדופן הדרומית שלה נפגעה מכלי מכני. המערה מעוגלת (3.0 × 3.5 מ', 1.5 מ' גובה; איורים 2, 3) ונראה כי בצדה המזרחי חצוב פיר כניסה. היא התגלתה מלאה באדמת סחף, שמעורבים בה זכוכיות, נעליים וחפצי פלסטיק; נראה כי הסחף נכנס למערה דרך הפיר. לא נמצאו ממצאים עתיקים במערה. ייתכן שמערה זו היא חלק מבית הקברות מתקופות הברונזה הקדומה 4 והברונזה התיכונה 2, שנחפר בשכונת הולילנד הסמוכה (הרשאה מס' 4754-A).

הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version