בשטחים A ו-B (כ-15 × 30 מ'; איור 1), בראש המדרון, זוהו מדרגות חצובות שהופקו מהן אבנים במגוון גדלים. החציבה באזור זה הסירה כמעט לגמרי את שכבת סלע ה'מלכה'. במרכז שטח B נותר משטח סלע טבעי לא חצוב שנמצאו בו שלושה ספלולים עגולים קטנים (כ-0.2 מ' קוטר).

בשטח C, הסמוך לתחתית המדרון, נמצאו שני קירות (W3 ,W2). קיר 2 (9 מ' אורך) בנוי משורה של אבני גוויל גדולות מעל שכבת סחף שכיסתה את הסלע הטבעי; זהו כנראה קיר שדה קדום ששימש לסימון גבול של חלקה חקלאית. כ-10 מ' דרומה נמצא קיר 3 (6 מ' אורך), היורד משלוחה שממזרח אל נחל אוג, ולו שני פנים בנויים מאבני שדה קטנות ומפסולת חציבה, ושרדו ממנו שני נדבכים. נחפר חתך בדיקה (1.5 × 1.5 מ') משני צדי הקיר, ונראה כי הקיר בנוי על הסלע וממזרח נגישת אליו שכבת סחף שירדה מראש השלוחה. אפשר להניח שהקיר שימש סכר קטן להכשרת השטח לעיבוד חקלאי.
בשטח D (כ-8 × 20 מ'; איור 2), כ-40 מ' ממערב לשטח A, בראש המדרון, זוהו שני מוקדי חציבה של אבני בנייה במגוון גדלים (0.5 × 0.5 × 0.7 מ' בממוצע). נראה שהחוצבים ניצלו עד תום את שכבת הגיר העליונה המתאימה לבנייה. בצפון-מזרח השטח נחשף קיר תמך רעוע (W1; איור 1: חתך 1–1). לקיר דופן בנויה מאבני שדה ומאבנים שבורות שהופקו כנראה מהמחצבה; נראה כי שימש קיר תמך של מדרגת עיבוד חקלאית שנבנתה מעל המחצבה לאחר שזו יצאה משימוש.
בשטח E (כ-5 × 6 מ'), בחלקו התחתון של המדרון, נחשפה מחצבה דומה לזו שנחשפה בשטח D.
 
בכל שטחי החפירה נמצאו מעט חרסים המתוארכים כללית לימי הבית השני. רוב החרסים קטנים ומעוגלים, ונראה שנסחפו. פיזור מוקדי החציבה מעיד על חציבה ארעית, כנראה של בתי אב שונים.
לאחר שהמחצבה יצאה משימוש, חלק מהמדרון שימש לגידולים חקלאיים; מעל המחצבות נבנו מדרגות עיבוד, וסכר קטן נבנה בערוץ שלמרגלות המדרון. הממצא הקרמי אינו מאפשר תיארוך של החציבות והבנייה החקלאית, אך יש להניח שהם קשורים להתפתחות ההתיישבות הכפרית באזור נחל אוג בימי הבית השני.