שטח A חולק לשלושה תת-שטחים: בראש גבעה (A1; איור 2) ובמדרונותיה הדרומי-מזרחי (A2) והדרומי-מערבי (A3). בתת-שטח A1, מעל תצורת סלע נארי, נחפרה שכבת פני שטח של אדמת לס ובה פריטי צור מותזים בצפיפות נמוכה (איור 3). בתת-השטחים האחרים לא נחשף הסלע, ונחפרה שכבת לס מהודקת מאוד (כ-0.2 מ' עובי) ובה פריטי צור קדומים. ממצא הצור (איור 4) שנתגלה בשלושת תת-השטחים מתוארך לתקופה הפליאוליתית התיכונה.

שטח B חולק לשני תת-שטחים: דרומי-מערבי (B1; איור 5) וצפוני-מזרחי (B2). בשני תת-השטחים (כ-5 ס"מ מתחת לפני השטח) נחשפו מעט פריטי צור מן התקופה הפליאוליתית התיכונה. השטח נבדק לעומק של כ-1 מ', ולא זוהה בו מפלס ארכיאולוגי ברור.
 
נחשף אתר סיתות צור מהתקופה הפליאוליתית התיכונה (התרבות המוסטרית). מהחפירה עולה שאזור הפעילות העיקרי היה כנראה בשטח A, במדרון הדרומי של הגבעה, לאורך הוואדי. הסתתים הקדומים השתמשו בחומר גלם מקומי קל לאיסוף בתחום האתר, שבשל כך נבחר כנראה לייצור כלי צור. לחפירה חשיבות רבה בחקר התרבות המוסטרית באזור.