החפירה נערכה במדרון הדרומי של תל גריסה (כ-40 דונם). נחשף כבשן יוצרים בנוי מלבנים מתקופת הב"ת 2ב, חפור באדמה חרסיתית, מעל שכבת כורכר חולי העולה בשיפוע מדרום לצפון. בשכבת הכורכר (L103) נמצאו חרסים אחדים לא אינדיקטיביים. הכבשן סגלגל (2.3 מ' אורך חפור, 2.5–2.6 מ' אורך כללי, כ-1.8 מ' רוחב; איורים 2–4) ולו שני חלקים: תא בעירה תחתון (L110) ותא צריפה עליון (L104). מתא הבעירה שרדו אומנות תמיכה (L109 ,L108; כ-0.35 × 0.55 מ', כ-0.6 מ' גובה) ומתא הצריפה שרדה חלקה התחתון של הדופן הצפונית (0.13–0.30 מ' עובי, 0.3 מ' גובה). בתא הבעירה נחשפו מפולת של לבנים שהתמוטטו מתא הצריפה ושברי קנקנים. בכבשן נמצאו קערה (איור 1:5) וקנקנים (איור 2:5–5) מתקופת הב"ת 2ב. בהצטברות מעל הכבשן נמצאו קדרה (איור 6:5) ופכית (איור 7:5) מתקופת הב"ת 2, וכן קערה מזווה (איור 8:5) וקנקנים (איור 9:5, 10) מתקופת הב"מ 2. באזור נחשפו בעבר כבשנים דומים: על התל זוהה חלל, כנראה של כבשן שמולא במטרה לבנות מעליו, המתוארך לראשית תקופת הב"ת 2א (Geva 1982:10, Pl. 11:1, 2); כבשנים דומים נחפרו סמוך לתל קסילה (Kletter 2006:93–98) וברחוב בן נון שליד גבעת 'בית המטבחיים' (סארי תש"ס); 14 כבשנים מטיפוס זה תועדו באזור תל אביב והם מתוארכים לתקופת הב"ת 2 (Kletter and Gorzalczany 2001:102). אלה מעידים כי טיפוס זה של כבשנים אופייני למישור החוף המרכזי בתקופה הנדונה. עוד כבשן מטיפוס זה התגלה במצליח (רמלה דרום; א' גורזלזני מידע בעל פה).

 
מחשיפת הכבשן במורדות הדרומיים של התל אפשר לשער כי היישוב התרכז על התל עצמו ושוליו שימשו אזור תעשייה. בחפירה נוספת שנערכה ממערב (הרשאה מס' 7547-A) נמצאה גת לייצור יין מתקופת הברזל, המעידה כי האזור המשיך לשמש לתעשייה גם בתקופה זו. הכבשן מצטרף לכבשנים מתקופת הב"ת 2 שנחפרו בסביבה ומוסיף מידע על התעשייה והטכנולוגיה בתקופה זו.