שטח A

ריבוע I (איורים 2, 3). נחשפו שני קירות מקבילים (W114 ,W110), כנראה חלק מבית מגורים. הקירות הושתתו על שכבת אדמה אפורה סטרילית ונבנו מאבני גוויל מבזלת. הם נמשכים אל מחוץ לתחום החפירה למזרח ולמערב. במרכזו של קיר 110 (5 מ' אורך, 0.8 מ' רוחב) התגלה פתח (0.9 מ' רוחב), ובו השתמר סף כניסה עשוי מאבן גיר. מקיר 114 נחשף רק הפן הצפוני, ואילו הפן הדרומי של הקיר נמצא מחוץ לתחום החפירה. בשטח שבין שני הקירות (יחידה I) התגלתה רצפה עשויה מאדמת חמרה ושברי חרסים שנכבשו. מעל לרצפה התגלתה שכבת הרס, הכוללת מפולות אבנים מהקירות, ובה חרסים רבים מהמאות הג'–הב' לפסה"נ. סמוך לקיר 114 התגלו בשכבת הרס זו שני קנקנים מרוסקים באתרם, המתוארכים למאה הב' לפסה"נ (איור 4). כן התגלו בשכבה זו 12 מטבעות מהתקופה ההלניסטית, ובהם שני מטבעות סלווקיים (ר"ע 117445, 117446), מטבע של אלכסנדר הב' מהשנים 129–123 לפסה"נ (ר"ע 117447), מטבע של קליאופטרה מהשנים 123–121 לפסה"נ (ר"ע 117443), מטבע של אנטיוכוס הח' משנת 121 לפסה"נ (ר"ע 117444) ושבעה מטבעות שלא זוהו. מצפון לקיר 110 (יחידה II) נחשפה רצפה הדומה לזו שנחשפה ביחידה I שמדרום לקיר. מעל לרצפה ביחידה II התגלתה שכבת הרס של אדמה אפורה ואבני גוויל מבזלת. בשכבה זו התגלו חרסים המתוארכים בעיקר למאות הג'–הב' לפסה"נ, ובהם שתי ידיות של אמפורות הנושאות טביעות רודיות מהמאה הב' לפסה"נ ופכיות כישור, קוביות משחק ו-25 מטבעות (איור 5). כל המטבעות מתוארכים לתקופה ההלניסטית, ובהם ארבעה מטבעות סלווקיים (ר"ע 117432, 117436, 117437, 117441), מטבע של אנטיוכוס הז' מהשנים 138–129 לפנה"ס (ר"ע 117442), שלושה מטבעות של אלכסנדר הב' מהשנים 129–123 לפנה"ס (ר"ע 117435, 117439, 117440), מטבע של קליאופטרה מהשנים 122–121 לפסה"נ (ר"ע 117438), מטבע של תלמי הי"א מהשנים 122–121 לפסה"נ (ר"ע 117433), מטבע של אנטיוכוס הח' מהשנים 125–121 לפסה"נ (ר"ע 117434) ו-14 מטבעות שלא זוהו.
 
ריבוע II (איורים 6, 7) מרוחק 20 מ' מדרום-מערב לריבוע I. נחשפו שרידים של מבנה מגורים, הכוללים חלק מחדר (3 מ' רוחב) וחצר. חלקו המזרחי של החדר נמשך אל מחוץ לתחום החפירה. קירות המבנה (W105–W102) הושתתו על אדמה אפורה סטרילית. הנדבכים התחתונים של הקירות נבנו מאבני גוויל מבזלת. נראה כי הנדבכים העליונים של הקירות היו בנויים מלבנים שלא השתמרו. רצפות החדר והחצר עשויות מסיד כתוש כבוש, ומעליהן התגלה רובד של אדמה חומה שרופה, כנראה שרידי לבנים מחלקם העליון של הקירות. נראה כי קירות המבנה קרסו על הרצפות והתפרקו כתוצאה משרפה ששרידיה נראים היטב באדמה החומה. על רצפת החצר, צמוד לקיר 103, התגלה מוקד שרפה.
 
שטח B
ריבוע III (איורים 8, 9). נחשפו קיר (W302) ורצפה המשתרעת בכל שטח הריבוע, כנראה חלק מבית מגורים. הקיר והרצפה הושתתו על אדמה חומה סטרילית (איור 10). הקיר (3 מ' אורך חשיפה, 0.6 מ' רוחב, 0.65 מ' גובה השתמרות) נבנה מאבני גוויל מבזלת; חלקו הצפוני ממשיך אל מחוץ לתחום החפירה. הרצפה עשויה מאדמת סחף חומה מהודקת. בחלק המערבי של הריבוע התגלה ריכוז של אבני גוויל אשר שימש כנראה משטח עבודה. מעל הרצפה התגלתה שכבת הרס הדומה לזו שהתגלתה בשטח A, הכוללת מעט אבני גוויל ואדמה חומה, כנראה שרידי לבנים מפוררות, וכן חרסים המתוארכים בעיקר למאות הג'–הב' לפסה"נ ו-10 מטבעות מהתקופה ההלניסטית, ובהם מטבע סלווקי ממטבעת עכו מהשנים 173–150 לפסה"נ (ר"ע 147384), מטבע של אנטיוכוס הח' מהשנים 121–111 לפסה"נ (ר"ע 147381) ושמונה מטבעות שלא זוהו. מעל שכבת ההרס בריבוע, בעיקר ממערב לקיר, הצטברו סחף רב ושכבה עבה של טרוורטין, המלמדים כנראה כי קיר 302 תחם חצר פתוחה של בית מגורים ממערב לו. בשכבת סחף זו התגלו שני מטבעות מהתקופה הביזנטית (ר"ע 147380, 147386).  
 
ריבוע  IVמרוחק 14 מ' מדרום לריבוע III. נחשפו שכבות של סחף, אדמה חומה, ומעט אבני גוויל, ובהן התגלו מעט חרסים המתוארכים בעיקר למאות הג'–הב' לפסה"נ ושישה מטבעות. המטבעות כוללים מטבע סלווקי (ר"ע 147385), מטבע של אנטיוכוס הד' ממטבעת עכו מהשנים 173–118 לפסה"נ (ר"ע 147382), מטבע אוטונומי מהשנים 124–98 לפסה"נ (ר"ע 147383), מטבע מהתקופה הביזנטית (ר"ע 147379) ושני מטבעות שלא זוהו.
 
בחפירה התגלו קערות, קדרות, כלי בישול, קנקנים, אמפורות ופכיות, לרבות כלי ייבוא, המתוארכים בעיקר למאות הג'–הב' לפסה"נ. הקערות, שמרביתן ממשפחת ETS, כוללות קערות מעוטרות בתבליטים של דגמים גאומטריים וצמחיים (איור 1:11, 2), קערות שלהן שפה הנוטה פנימה (איור 3:11, 4), המתוארכות למאות הד'–הב' לפסה"נ, קערה קטנה ששפתה מעובה וגופה מזווה (איור 5:11) וקערות דגים (איור 6:11), שהחלו להופיע במאה הג' והיו שכיחות במאה הב' לפסה"נ. באתר התגלו קדרות רבות שלהן דופן משופעת כלפי חוץ בחלקה העליון ושפה מחורצת (איור 7:11), והן מתוארכות למחצית השנייה של המאה הב' לפסה"נ. כלי הבישול כוללים קדרות פתוחות (איור 8:11, 9), שלהן שפה קעורה לקליטת מכסה (איור 10:11) וידיות אופקיות או אנכיות, שהחלו להופיע בשלהי המאה הד' לפסה"נ והיו שכיחות במאה הב' לפסה"נ, וסירי בישול סגורים שלחלקם גוף מעוגל, צוואר מעוגל ושפה קעורה (איור 11:11–14). לקנקנים שפה מעובה וכתף מעוגלת או משופעת (איור 15:11–17), וראשיתם בשלהי המאה הד'–ראשית המאה הג' לפסה"נ. האמפורות, שמקורן באיי יוון, כוללות אמפורה שלה ידית כפולה (איור 18:11) ושפע של אמפורות שולחן (איור 19:11), העשויות מטין מפולם באיכות טובה. באתר התגלו פכיות כישור רבות במגוון מידות וטיפוסים (איור 20:11), המתוארכות למאה הב' לפסה"נ.
 
החפירות מלמדות כי העיר ניסה סקיתופוליס מהתקופה ההלניסטית שגשגה בעיקר במאה הב' לפסה"נ. בשלושת ריבועי החפירה שבהם התגלו שרידי בנייה התגלו מעליהם שכבות הרס ומפולות אבנים, המלמדות כנראה על כיבוש העיר בשנים 108–107 לפסה"נ על ידי אנטיגונוס ואריסטובולוס, בניו של יוחנן הורקנוס (פוקס תשמ"ג:41). נראה שהיישוב במקום חדל להתקיים בתקופה ההלניסטית ולא חודש עוד, פרט לבניית מנזרים וחומות עיר בתקופה הביזנטית.