נפתחו שני ריבועים (A2 ,A1; כ-60 מ"ר; איור 2); ריבוע A1 הצפוני הורחב למזרח בשלב מאוחר של החפירה. בריבוע A1 התגלה קיר (W102; איורים 3, 4), שנבנה מאבנים בינוניות שסותתו גס והשתמר לגובה נדבך אחד; לא התגלה יסוד קיר. בקיר יש מרווחים, ולכן נראה כי חסרות בו אבנים. נראה כי קטע הקיר שנחשף הוא הקצה המערבי של הקיר; אפשר שהקיר נמשך למזרח אל מחוץ לשטח החפירה. באדמה מתחת לקיר התגלו חרסים, המתארכים את הקיר לתקופה הרומית או מאוחר לה. נראה שהקיר סימן גבול בין חלקות חקלאיות. בריבוע A1 התגלו גם שני משטחים של חלוקי נחל קטנים, האחד מדרום לקיר 102 (L111), בגובה דומה לזה של הקיר, והשני (L110) מתחת לחלקו המערבי של קיר 102. בין משטח 110 לקיר 102 מפריד רובד של אדמת חמרה, ולכן לא נראה כי משטח זה היה יסוד הקיר. בהקשר למשטחי החלוקים התגלו חרסים מהתקופה הרומית (הם לא צוירו). בריבוע A2 הדרומי התגלו שני ריכוזי אבנים (L107 ,L106; איור 5), כנראה שרידים דלים של יסודות קיר.