בחפירה הנוכחית (איורים 2, 3) נערכו חתכי בדיקה במחפרון בחמש ערמות סיקול (A1, A2, B1, B2, C), ונבדקו מבנה קטן (D) וקיר שדה גדול (E) שהוא חלק מדרך קדומה.

 

שטחA . בשטח שתי ערמות סיקול: צפונית (A1) ודרומית (A2).
ערמה A1 (מידות 8 × 10 מ', 0.65 מ' גובה), כ-5 מ' מדרום לדרך שנחשפה בשטח E, הכילה בעיקר אבנים קטנות, ללא ממצאים ארכיאולוגיים.
ערמה A2 קטנה למדי (3.3 מ' קוטר, עד 0.7 מ' גובה; איורים 4, 5) בנויה טבעת של אבנים גדולות (W151), חלקן ניצבות (עד 1.1 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב, 0.77 מ' גובה). מרכז הערמה מולא באבני סיקול קטנות שגלשו החוצה. לא נמצאו ממצאים ארכיאולוגיים.
 
שטח B. גם כאן שתי ערמות סיקול: צפונית-מזרחית (B1) ודרומית-מערבית (B2).
ערמה B1 (קוטר 13 מ', עד 2.5 מ' גובה; איורים 6, 7) מוקפת בקיר מעגלי (W2) העשוי אבני גוויל בינוניות שכנראה תחם את השטח המרבי של ערמת הסיקול. בתוך הערמה קיר שדה גדול ומרשים (W1; איורים 8, 9), שכיוונו צפון-מזרח–דרום-מערב, והוא נמשך מערמת הסיקול B2 (להלן; איור 10). הקיר עשוי טור של אבנים גדולות ניצבות (עד 1.2 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב, 0.89 מ' גובה). כמטר אחד מצפון לקיר נתגלה תא מעוגל (L113; איור 11) תחום בשלושה קירות: דרומי-מזרחי (W3) מקביל לקיר 1, ומערבי (W4) שנבנו אף הם מאבנים גדולות, ייתכן שנבנו בד בבד עם קיר 1; הקיר השלישי (W9) משלים את המעגל מצפון וממזרח והוא עשוי אבני גוויל קטנות יותר. התא המעוגל נמצא ריק מממצאים וייעודו אינו ברור. בתחתית הערמה נחשפו קירות שדה ישרים או מעוגלים, עשויים אבני גוויל בינוניות. נראה שחלקם שימשו לפני פעולת הסיקול ואחרים הוקמו במהלך הסיקול, לצורך תיחום וייצוב הערמה ההולכת ומתרוממת. במשטח סלע גבוה למדי, במזרח השטח שכוסה בערמה, נחשף ספלול גדול (0.52 מ' קוטר עליון, 0.43 מ' עומק). בין אבני הסיקול נמצאו מעט מאוד חרסים מהתקופות בית ראשון, בית שני והרומית המאוחרת–האסלאמית הקדומה. כמו כן נמצאה אבן שחיקה מבזלת (איור 12).
ערמה B2 (קוטר 13.3 מ' מדרום-מערב לצפון-מזרח, 5.3 מ' מצפון-מערב לדרום-מזרח, עד כ-1.6 מ' גובה; איורים 13, 14) ממוקמת כ-8 מ' מדרום-מערב לערמה B1. בחלקה הדרומי-מערבי של הערמה נחשף קיר (W51) שהוא המשכו של קיר 1 משטח B1. בקצהו הדרומי-מערבי שרידי קיר נוסף ניצב (W52), ייתכן שאבני הקיר הוצאו ממקומן המקורי בקיר 51 כדי לתחום את ערמת הסיקול מדרום-מערב. בערמה לא נמצאו ממצאים ארכיאולוגיים.
 
שטח C. ערמת סיקול אחת (12 מ' אורך מצפון-מערב לדרום-מזרח, 5.5 מ' רוחב מצפון-מזרח לדרום-מערב, עד 0.8 מ' גובה) שהכילה רק אבנים קטנות, ללא ממצאים ארכיאולוגיים.
 
שטח D. מבנה קטן (3.15 מ' אורך חיצוני, 1.3–1.8 מ' מידות פנימיות, 1 מ' גובה מרבי; איורים 15–17), קירותיו השתמרו לגובה נדבך אחד או שניים. בתוך המבנה ובהיקפו נמצאו אבני מפולת רבות במעגל (כ-6 מ' קוטר), ייתכן שהונחו כך במכוון, כדי לשמש ערמת סיקול. סביר שהמבנה, על קו רכס החולש על השטח, שימש שומרה. לא נתגלו ממצאים ארכיאולוגיים. נראה שלאחר הרס המבנה עוצבו שרידיו מחדש כערמת סיקול המוקפת בטבעת אבנים.
 
שטח  Eתואר בסקר משנת 2010 כקיר טרסה (60 מ' אורך). בחפירה התברר שהקיר הוא חלק ממערכת דרכים שאורכה מאות מטרים מצפון וממערב לשטחי החפירה (איורים 18, 19). הדרך הראשית (3.8–4.6 מ' רוחב חיצוני, 2.1–3.1 מ' רוחב פנימי) בציר מזרח–מערב תחומה בשני קירות שרוחבם וגובהם לרוב של אבן גוויל גדולה אחת, לעתים שתיים. בחשיפת קטעים מן הדרך הובחנו שתי הסתעפויות מן הדרך הראשית: אחת פנתה צפונה-מערבה (שטח F14; זילברבוד 2015); ושנייה, כ-70 מ' ממערב לראשונה, מסתעפת לדרום-דרום-מערב (25 מ' אורך חשיפה, 3 מ' רוחב חיצוני, 1.8–2.1 מ' רוחב פנימי). 
 
בכל שטחי החפירה ובמרחב הגדול שביניהם זוהו שרידים המעידים על פעילות חקלאית: בעיקר קירות שדה, חלקם שימשו ככל הנראה לחלוקת חלקות עיבוד, להטיית זרימת מים, לשולי דרכים ולמדרגות חקלאיות. לרוב קירות השדה נדבך אחד, לעתים שניים, ולרוב הם קצרים למדי. כמו כן מפוזרות בשטח ערמות סיקול נוספות, רובן קטנות ורדודות.

 

כל הממצאים שנבדקו בחפירה הם שרידים של פעילות חקלאית: ערמות סיקול, מבנה קטן ששימש כנראה שומרה (שהפך אף הוא מאוחר יותר לערמת סיקול) ומערכת דרכים; כמו כן זוהו ערמות סיקול נוספות וקירות שדה שלא נחפרו. עקב מיעוט הממצאים והעדר ממצא מתארך, אי אפשר לקבוע את הזמן המדויק של הפעילות החקלאית באזור, אם כי סביר להניח שחלק ניכר מן השרידים קשורים לבית החווה הביזנטי הסמוך.