זוהי חפירה ארכיאולוגית ראשונה באתר והיא נערכה בעקבות פריצת דרך בדצמבר 2013, שפגעה באתר העתיקות. בחפירה (כ-50 מ"ר) נחשפו קירות גדר וקירות טרסה מודרניים, שרידי קיר טרסה קדום שתיארוכו אינו ודאי ומפלס חיים מהתקופה הרומית הקדומה.

הדרך שפגעה באתר, עוברת בשיפוליו המזרחיים של התל. משני צדיה נפתחו שני ריבועי חפירה (B ,A; איור 3).
 
ריבוע A (מצפון לדרך). תחת קיר גדר מודרני (W101; איור 4), מתקופת השלטון הסורי בגולן, נחפרה הצטברות (L103 ,L102; כ-0.5 מ' עומק) ובה שברי כלי חרס מן התקופות הרומית: קנקנים האופייניים לתרבות היטורית (איור 1:5, 2), הביזנטית: סיר בישול (איור 3:5) וקנקן (איור 4:5) והממלוכית: קערות (איור 1:6–4) וקדרה (איור 5:6). נמצאו גם שברי כלי חרס מבתי היוצר שבדרום לבנון, ראשיא אל-פוחאר, מן התקופות העות'מאנית והמודרנית.
עוד נמצאו בהצטברות מעט שברי כלי זכוכית, שברי עלי (איור 1:7) ומכתש (איור 2:7) מבזלת, גרזן צור מהתקופה הכלקוליתית (איור 8) וכן מטבע המתוארך לימי שלטונו של הסולטאן הממלוכי שעבאן ה-II (1363–1377 לסה"נ; ר"ע 147096). 
מתחת לשכבת ההצטברות נחשפו שרידי רצפת עפר מהודקת (L106) במצב השתמרות גרוע, ועליה שלושה כלי חרס מנופצים שמפאת השתמרותם הגרועה אי אפשר לקבוע את תיארוכם.
 
ריבוע B (מדרום לדרך). נחשפו שני קירות שדה (W204 ,W201) מקבילים לקווי הגובה הטבעיים של הגבעה – ככל הנראה קירות תמך למדרגות עיבוד חקלאיות, משתי תקופות. קיר 201 הדרומי מודרני, מן התקופה הסורית, וכשאר הקירות הסוריים הנראים בשטח, הוא הושתת על פני השטח ללא ביסוס בעומק האדמה. קיר 204 קדום יותר, שונה בסגנון בנייתו ומושתת על גבי סלע האם הבזלתי. הקיר נחשף מעט מתחת לפני השטח ותיארוכו המדויק אינו ברור.
 
אזור החפירה אינו מאופיין בשכבות ממצא רבות או בהצטברות ארכיאולוגית מרשימה, שאותרה בסקרי העבר במרכז התל ובחלקו המערבי ולפיכך נראה כי היה בשולי האתר.
הממצא בחפירה מחזק את תפיסתו של הרטל (תשמ"ט) כי עיקר היישוב אכן בראש התל ובחלקו המערבי.