שכבה V. נחשפו קטע של קיר אבן (W212) ומפלס של אדמה מהודקת הקשור אליו, שהוקמו מעל חוואר סטרילי (איור 3). על מפלס האדמה התגלו כלי חרס מטיפוסים צפוניים משלהי תקופת הברונזה הקדומה 1 וכן כמה שברים של כלי דמוי טס, המתארכים את השכבה לשלב מאוחר מאוד בתקופת הברונזה הקדומה 1ב' בצפון.

 
שכבה IV. נחשפו שרידים חלקיים של מבנה חדש שתכניתו אינה ברורה; הוא חתך לעומק את השרידים משכבה V, ולעתים הסיר אותם לחלוטין. סמוך לאחד מקירות המבנה (W215) וחלקית מעל קיר 212 משכבה V התגלה טס שלם מטיפוס הקרמיקה המתכתית, האופייני לתקופת הברונזה הקדומה 2 (איור 4). הקירות שיוחסו לשכבה זו נבנו בעיקר מלבני בוץ ללא יסודות אבן.
 
שכבה III. השתמרותו של שלב יישוב זה ברוב שטח החפירה גרועה, כנראה בשל חפירות במהלך שכבה II, שהסירו את רוב הבנייה של שכבה III, ומאוחר יותר מהפרעות נרחבות בחלק המזרחי של שטח החפירה. בלוקוסים של שכבה III התגלו לראשונה מעט שברי כלי בית ירח, המתארכים את השכבה לתקופת הברונזה הקדומה 3.
 
שכבה II. שרידים משכבה זו התגלו בכל רחבי שטח החפירה, ובכמה מקומות הובחנו שני שלבי בנייה רציפים (IIA ,IIB). כמה מקירות שכבה III המשיכו כנראה לשמש בשכבה II. על מפלסי חיים בשכבה II התגלו כמה כלי חרס שלמים (איורים 5, 6). בחלק הדרומי-מזרחי של שטח החפירה התגלה חלק ממבנה (W206 ,W201/210), שנבנה הישר על השרידים הקדומים משכבות IV–III. ממערב למבנה התגלה מבנה נוסף, ובין שניהם הפרידה סמטה צרה שנראה כי הוליכה בחלקה הצפוני אל שטח פתוח נרחב. במבנה המערבי ובקצה הדרומי-מערבי של שטח החפירה נחשפו כמה קירות, השייכים אולי לחדר, שלו מעבר אל שטח פתוח נוסף. התגלו כמה כלי חרס מרוסקים ושלמים, בהם פכים ופכיות מטיפוס כלי אבידוס (איור 7). בשכבה זו התגלו גם מעט שברים של כלי בית ירח, המתארכים את השכבה לתקופת הברונזה הקדומה III.
 
שכבה I. שרידים משלב היישוב האחרון התגלו רק בחלק המערבי של שטח החפירה. נראה כי אם היו שרידים בחלקו המזרחי של השטח הם הוסרו בהפרעה הנרחבת. החלק המערבי של שטח החפירה היה כנראה בעיקרו שטח פתוח, שבו זוהה חלק מהבנייה משכבה II וראשי הקירות משכבה זו שימשו חלק מריצוף אבן. בשטח פתוח זה התגלו כמה כלי חרס מרוסקים ושלמים, ובהם שני פכי אבידוס (איורים 8, 9).
 
השכבות שהתגלו בחפירה בחלק זה של תל בית ירח כוללות שכבת יישוב ראשונה מסוף תקופת הברונזה הקדומה I (שכבה V), לאחריה מיד התיישבות מתקופת הברונזה הקדומה II (שכבה IV) ולאחריה התיישבות מוגברת מתקופת הברונזה הקדומה III (שכבות IIII). גילוי השכבות המונחות הישר זו מעל זו, שבהן נעשה לעתים קרובות שימוש חוזר בחלקים מהאדריכלות של השכבה הקודמת, מלמד על פערים מזעריים בין היישובים ועל כמעט רצף התיישבות למן סוף תקופת הברונזה הקדומה I ועד לתקופת הברונזה הקדומה III.
השרידים האדריכליים  המוגבלים בכל חמש השכבות שנחשפו מלמדים ששטח זה שימש בעיקר למטרות הקשורות במשק הבית. מסקנה זו נתמכת במספר הרב של הפערורים, ששימשו כנראה לבישול, שהתגלו ברוב הלוקוסים בחפירה. בדיקה ראשונית של המכלול הקרמי בשכבות IIII, רומזת על תיארוך מוקדם בתקופת הברונזה הקדומה III, על סמך גילויים של כמה כלי חרס שלמים האופייניים לתקופת הברונזה הקדומה II על מפלסי חיים של תקופת הברונזה הקדומה III, שעליהם התגלו גם מעט כלי בית ירח.
העדר שרידים משוכבים מהתקופה ההלניסטית ומתקופות מאוחרות יותר מלמד שחלק זה של התל היה נטוש במהלך תקופת הברונזה הקדומה III והוא יושב מחדש רק במאה הכ' לסה"נ.