בריבועים A7 ו-A8 נחשפו שרידים נוספים מבית עמודים שנבנה במסורת אדריכלות מקומית, המתוארך למאה הח' לפסה"נ (איור 2); שרידים ממנו נחשפו לראשונה בעונת 2014, ובהם קירות, רצפות, מפולות והריסות יישוב ושרידים ביתיים אחרים. שכבה זו כוסתה במילויים מאוחרים וברצפות, כנראה מהתקופה הרומית. עוד התגלה בריבועים אלה בור, כנראה מהתקופה הביזנטית, שחדר כמעט עד לעומק הרצפות של תקופת הברזל 2. בבור התגלו ממצאים מאוחרים, ובהם שבר צלמית מהתקופות הפרסית/ההלניסטית (איור 3), הדומה מאוד לאלה שהתגלו בעונות הקודמות בשטח IV (ר' Jacobs 2015) ובשטח V, וממצאים מהתקופה הביזנטית.

 
בריבועים D7 ,D6 ו-E6 שבמרכז השטח נמשכה החפירה והוסרו מחיצות עפר. בעונות הקודמות התגלו במקום שרידי בית מלאכה לאריגה וסמוך אליו אזור להכנת אוכל. בעונה הנוכחית התגלו הצטברויות נוספות של יישוב, קירות, רצפות ומתקנים, המיוחסים לשכבה VIB משלהי המאה הח' לפסה"נ. עוד התגלו בריבועים אלה שרידים אדריכליים, ובהם קירות, שאליהם קשורים הצטברויות יישוב, המתוארכים לשכבה קדומה יותר, כנראה משלהי המאה הט' ו/או תחילת המאה הח' לפסה"נ. מעל הרצפות התגלו כלי חרס מרוסקים (שרופאו), חרוזים, קופסת שנהב מגולפת (איור 4) ושברים של צלמיות עמוד (איור 5).