מחצבת האבן נחצבה בסלע קרטון רך ובה תעלות ניתוק ודפנות חצובות שמהן נחצבו אבני בנייה במגוון גדלים. המחצבה ממשיכה מזרחה מעבר לגבולות החפירה.

לשתי השוחות החצובות (L101 – מידות 0.85 × 0.50 מ', 0.3 מ' עומק; L102 – מידות 1.00 × 0.55 מ', 0.35 מ' עומק) מתאר מלבני והן משולבות בחלקה הדרומי של המחצבה.
 
השוחות שנחשפו בחפירה מצטרפות לשבע שוחות נוספות שהתגלו ממזרח בחפירת ההצלה. נראה כי הן נועדו לשמש פירים למערות קבורה, אולם חציבתן לא הושלמה. מכמות הפירים שהתגלו בשתי החפירות ומתפרוסתם על פני שטח קטן עולה ההנחה שזהו שדה קבורה. מיקומם של השוחות/פירים ברחבי המחצבה מעיד כי הן הותקנו לאחר שהמחצבה יצאה מכלל שימוש.