בשטח A (איור 2), הצפוני מבין שני שטחי החפירה, התגלו שרידי מבנה המיוחסים לשכבה יחידה. בחפירת שכבת פני השטח (1 מ' עובי) באמצעות כלי מכני התגלו שני קירות (W103 ,W102; איור 3), היוצרים פינה מזרחית, בזווית ישרה, של מבנה. הקירות נבנו מאבני שדה מגיר ובזלת והשתמרו לגובה של שלושה נדבכים (0.65 מ'). הפן החיצון, המזרחי, של פינת הקירות נפגע, כנראה בעת חפירת תעלות בדיקה טרם החפירה. בפינת המבנה התגלו שרידי רצפה של אדמה כבושה ואבנים (L104), שהשתמרה בחלקה. הקירות והרצפה הושתתו הישר על אדמה בתולה.

בחפירת רצפה 104 התגלה רק חרס אינדיקטיבי אחד — שפת קערה מתקופת הברונזה התיכונה (איור 1:4). מצפון לשרידי המבנה, בראש הצטברות של אדמת חרסית דחוסה חומה, בהירה, ובה כמות הולכת וקטנה של אבנים קטנות וחרסים (L105) הישר מתחת למפלס שעליו הושתת קיר 102 (195.3- מ'), התגלתה שפה של קנקן אגירה מתקופת הברונזה התיכונה (איור 4:4). שני שברי כלי חרס אלה מתארכים את המבנה לתקופת הברונזה התיכונה. בהצטברויות אדמה סמוך למבנה מדרום (L101) התגלו שברים של כלי חרס ביתיים, ובהם שפת קערת בישול עם עיטור חבל (איור 2:4), שבר שפה של פערור (איור 3:4), שפת קנקן אגירה (איור 5:4) ובסיס כפתור קטן של פכית מחופה אדום (איור 6:4). ממצא קרמי זה מלמד כנראה ששרידי המבנה שנחשפו שייכים לבית מגורים מתקופת הב"ת 1.

 

שטח B (איור 5). התגלו שרידים דלים של מבנה, המתוארך גם הוא לתקופת הב"ת 1. בריבוע הצפוני (C13) התגלו שני קירות מקבילים (W204 ,W203; איור 6), שנבנו מאבני שדה גדולות ובינוניות. השתמרותו של קיר 203 (כ-0.5 מ' גובה) טובה מזו של קיר 204. חלק מקיר 204 (0.4 מ' גובה השתמרות) חסר, אבל התוואי שלו ניכר; נראה שהוא נבנה מאבנים גדולות ושטוחות מאלה של קיר 203. בשטח שבין שני הקירות (2 מ' רוחב מרבי) נחשף מפלס חיים (L205) מעל אדמה סטרילית (L207). במפלס חיים 205 התגלו שברים רבים של כלי חרס ביתיים מתקופת הב"ת 1, ובהם שפות של כלי בישול (איור 6:7) ושל שני קנקני אגירה (איור 11:7, 12).

בריבוע הדרומי נחשף מפלס (L201; ריבוע C15) הדומה למפלס חיים 205, כנראה גבולו הדרומי. במפלס 201 התגלו שברים רבים של כלי חרס ביתיים המתוארכים כולם לתקופת הב"ת 1, ובהם שפות של קערות פתוחות גדולות (איור 3:7, 4), שפת כלי בישול עם עיטור חבל (איור 5:7), שפות של קרטרים או פערורים (איור 8:7, 9) ושפת קנקן עם עיטור חבל (איור 10:7). במפלס זה התגלה גם שבר של אבן שחיקה מבזלת (איור 13:7).

לא התגלו רצפות הקשורות למפלס חיים 201, אך מפלס זה כולל שרידים של התמוטטות ושל טבון עשוי מבוץ אדום כהה שרוף שנפגע קשות (L202; איור 8), שהושתת על בסיס של אבנים שטוחות. בין הריסות הטבון התגלו שברי כלי חרס, ובהם שפות של שתי קערות (איור 1:7, 2) ושל קרטר (איור 7:7).

 

שרידי המבנה שהתגלו בחפירה שייכים ליישוב חד תקופתי מהב"ת 1 שלא היה מוכר עד כה. השרידים הם ביתיים באופיים, ואפשר שהם חלק מבית חווה קטן או מיישוב לווין שהיה קשור לעיר הראשית בית שאן במהלך המאה הי"ח לפסה"נ. הדמיון של הממצא הקרמי האחיד מהחפירה לממצא הקרמי מתקופת הב"ת 1 שהתגלה גם בבית שאן (שכבות R5–R4; ר' Maeir 2007) וגם בבית ירח (Greenberg et al. 2006) מחזק מסקנה זו.