שטח A (איורים 2, 3; 4.5 × 6.5 מ'). בשטח המצומצם שנחפר נתגלו קטעים חלקיים מאוד של מכלול אדריכלי גדול, כנראה מבנה ציבור, אך אין בהם כדי לשחזר את תוכניתו ואף לא לעמוד על טיבו. את שטח החפירה חוצה בציר כללי מזרח–מערב, קיר מסיבי (1.0 מ' עובי, 1.1 מ' גובה השתמרות; W50). הוא נבנה מאבני גוויל קטנות, ונראה שהיה מטויח משני פניו. חלקו המערבי הושתת על סלע האם, ואילו בקצהו המזרחי הוא נבנה על מילוי של אדמת גן חומה. מצפון לקיר נתגלתה רצפת סלע (לוקוס 12), שעליה נמצאה בשלמותה קדרת חרס מהתקופה הביזנטית הקדומה (איורים 3; 5: 1), ובה חלק מתכולתה – עצמות עוף.

מצפון לרצפה שרדו קטעי ריצוף של לוחות אבן (לוקוס 15), חלקם בעלי מתאר לא אחיד. במרחק של 1.3 מ' מקיר 50 ובמקביל לו שולבה ברצפה שורה של לוחות ריצוף מרובעים (מידות מרביות: 1.0 × 0.5 מ') מסותתים היטב; שלושה לוחות רצופים נותרו באתרם. לוח רביעי, המזרחי ביותר, נעקר ממקומו בעת חפירת תעלת הביוב. ייתכן שטור זה שימש מסד לעמודים. צירם של קיר 50 ושל שורת האבנים מרמז על האפשרות שהשתייכו לכנסייה. אולם, אף כי נראה שהקיר ורצפת האבן הם מאותו שלב, אין הדבר וודאי ואפשר שהקיר נבנה מאוחר יותר.

מעל הרצפת האבן נמצאו שכבות מילוי ומפולות שכללו פריטים אדריכליים ומפלסי חיים מאוחרים, שנראו היטב גם בחתכים שתחמו את שטח החפירה. לאחד השלבים המאוחרים שייכים גם שני קברי שוחה (T103 ו-T104), שנבנו ברישול מדרום לקיר 50 וכוסו בלוחות אבן לא רגולריים.

הממצא הקרמי שנתגלה במילויי העפר מעורב, ומתוארך לתקופות ההלניסטית המאוחרת (המאה הא' לפסה''נ; איור 5: 2, 8), הרומית הקדומה (המאות הא'-ב' לסה''נ; איור 5: 6-3, 9) והביזנטית הקדומה (המאות הד'-ה' לסה''נ; איור 5: 7, 10). משישה מטבעות שנמצאו, זוהו חמישה. זמנם של המטבעות מהרבע השני של המאה הב' לפסה''נ (אנטיוכוס הד', עכו, ר''ע 96081); מסוף המאה הב' – תחילת המאה הא' לפסה''נ (חשמונאי, ירושלים, ר''ע 96079; חשמונאי, אלכסנדר ינאי, ר''ע 96078), והמאה הא' לסה''נ (שני מטבעות נציבים: אנטוניוס פליקס מ-54 לסה"נ, ר"ע  96080 ופסטוס ומ-59 לסה''נ, ר''ע 96077). בתוך אחד המילויים (לוקוס 5) נמצאה דיסקית אבן שבורה (איור 5: 11) שבמרכזה נקב מפולש. סביב הנקב ובשולי הדיסקית נחרתו בשני צדיה מעגלים גסים לעיטור. אף כי לא נמצאו מקבילות לפריט זה, נראה שהוא שימש משקולת של פלך.

 

שטח B. במרחק 35 מ' מצפון למבנה נתגלו שלושה קברים (T102-T100; איור 4). שני הקברים הצפוניים הם קברי שוחה מלבניים חצובים בסלע. קבר T100 (עומק מרבי 0.75 מ', 0.50 × 1.75 מ') נמצא שדוד לחלוטין; בקבר T101 (עומק מרבי 0.80 מ', 0.60 × 1.75 מ') נתגלו מעט עצמות, כמה שברים של כלי חרס ושברים רבים של כלי זכוכית מן התקופות הרומית המאוחרת והביזנטית. מדרום נתגלה פתח של מכלול קבורה שמתארו פעמוני (2.2 × 2.3 מ'; T102), שכלל כנראה כמה קברים. ניכרו בו סימני שוד, אך הוא לא נחפר בשל התנגדות חוגים חרדיים.