בסקר פיתוח שנערך בחלקו המערבי של מצפה צורית (הרשאה מס' 3742-A*; נ"צ רי"ח 22310-90/75630-45; רי"י 17310-90/25630-45), נסקר שטח של 150 x 800 מ', המשתרע במרכז מפנה דרומי של מדרון תלול. השטח מיוער ברובו ומכוסה בסלע טרשי מתצורת בענה. על המדרון  נמצאו מדרגות חקלאיות מודרניות מופרעות, בנויות מאבני שדה מקומית. לא נתגלה ממצא עתיק, למעט שברי חרס אחדים מן התקופות הרומית והביזנטית.