אזור רמת בקע מאופיין בגבעות נמוכות שחלקן מכוסה בלס דק מעל מסלע גיר ובחלקן מחשופי סלע. הוואדיות באזור, כמו באזורים מדבריים אחרים בנגב, משופעים בשרידים של חקלאות עתיקה ששימשה עד ימינו. בסקר מקדים (רישיון מס' 575/2015-S) אותרו באזור כמה מדרגות חקלאיות, קירות שדה, מחסות בנויים, מערומי אבנים, רגמים, סכרים, בורות מים, מבנים ואתר סיתות ובו פזורת צור. בחפירה הנוכחית נחשפו חלק משרידים אלה (איור 2).
 
סכר (L110; כ-4 מ' אורך חשיפה, כ-20 מ' אורך משוער, כ-1 מ' רוחב; איור 3). בתוך ואדי ובניצב לו נחשפו שרידי קיר סכר, שהשתמר בצדו הדרומי בלבד לגובה ארבעה נדבכים. קיר הסכר נבנה משתי שורות של אבני שדה בינוניות וקטנות וביניהן מילוי אדמה.
 
קירות תמך של מדרגות חקלאיות (107L, 111L, 115L; 3.9 מ' אורך בממוצע, 0.4 מ' רוחב בממוצע; איור 4). הקירות נבנו משורה אחת או שתיים של אבני שדה קטנות והשתמרו לגובה שני נדבכים.
 
מחסה בנוי (L125; איור 5). על הסלע בראש שלוחה נמצא ריכוז אבנים דמוי פרסה הפתוחה למזרח. ייתכן כי זהו מחסה ארעי של רועים או חקלאים.
 
מערומי אבנים (100L, 120L). המערומים נבנו מאבני שדה בינוניות. רובם השתמרו לגובה נדבך אחד ובחלקם נראים נדבכים אחדים. בפירוק זהיר של המערומים התברר כי הם כיסו מעגל אבנים.
 
אתר סיתות (L124L121). על פני השטח בראש גבעה זוהו פריטי צור, ובהם בעיקר נתזים טריים. בריבוע מוגדר (L121; כ-10 מ"ר) נאסף כל הצור מפני השטח, וצמוד לו נחפרו שלושה ריבועי בדיקה עד הסלע (L124L122; כ-1 × 1 מ', 5–10 ס"מ עומק החפירה). מחפירת ריבועי הבדיקה עולה כי פסולת הסיתות אינה חודרת מתחת לפני השטח ונמצאת על פניו בלבד.
 
ממצא הצור באתר כולל פסולת סיתות של צור טרי, התואם את חומר הגלם המקומי במחשופי הסלע בגבעה. המכלול באתר ניכר בעיקר בתעשייה נתזית (טבלה 1), ולא הובחנה אחידות בייצור הבלנקים. הנתזים והלהבים הופקו בהתזה ישירה באמצעות מקבת קשה.
במכלול כמעט ולא נמצאו גרעינים. הגרעינים חסרי צורה מוגדרת ושימשו בעיקר לייצור נתזים. גרעיני הנתזים לא נוצלו עד תום, אולי כי בשטח היה חומר גלם זמין.
יותר מ-80% מהכלים הוכנו על נתזים. רוב הכלים הם כלי אד-הוק, בעיקר נתזים משובררים ומעט להבים משובררים. כן נמצאו שלושה מרצעים, שלושה נקרים ומגרד לוחי (איור 6) המתוארך לתקופת הברונזה הקדומה (Rosen 1997:78, Fig. 3.33:3).
 
טבלה 1. הרכב מכלול הצור

הפריט

הכמות

אחוז מהמכלול

שבבים

10

1.56

גושים

67

10.45

סה"כ פסולת נלווית

77

12.01

נתזים ראשוניים

153

23.87

נתזים

309

48.20

להבים ראשונים

11

1.71

להבים

12

1.87

להבון

1

0.16

חידוש גרעין

10

1.56

טבלת גרעין

1

0.16

פסולת נקר

1

0.16

סה"כ פסולת תעשייה

498

77.69

נתזים משובררים

45

7.02

להבים משובררים

7

1.08

מרצעים

3

0.47

נקרים

3

0.47

שקערוריות

1

0.16

מגרד לווחי

1

0.16

סה"כ כלים

60

9.36

גרעינים

6

0.94

סה"כ המכלול

641

100

 

בחפירה נחשפו סכר, מדרגות חקלאיות, שרידי מחסה בנוי, מערומי אבנים ואתר סיתות צור. הסכר, המדרגות החקלאיות והמחסה הבנוי מלמדים על ניצול השטח לצורכי חקלאות עונתית. מערומי האבנים נועדו אולי לסמן גבולות בתוך השטח. ברוב החפירה לא נמצאו ממצאים ניידים המאפשרים לתארך את השרידים, פרט לאתר הסיתות שפעל כנראה בתקופת הברונזה הקדומה.