החפירה נערכה במדרון המערבי של גבעה המשתפל אל נחל שמואל (לרקע ולהפניות, ר' מזרחי ופורסטני 2016). נחשפה גת פשוטה האופיינית לתקופת הברזל 2 (איורים 2, 3).
הגת נחצבה בסלע גיר, ולה משטח דריכה (111L; כ-2.5 × 3.5 מ', 1.5 מ' גובה מרבי של הדפנות), בור סינון מעוגל (1 מ' קוטר, כ-0.7 מ' עומק) ובור איגום (112L; 1.0 × 1.4 מ', כ-0.6 מ' עומק), המחוברים בתעלות קצרות. משטח הדריכה לא היה מפולס לחלוטין, ונראה שסדקים טבעיים בו מולאו בטיח. דופן הסלע הצפונית-מזרחית של משטח הדריכה גבוהה, ונחצבו בה שתי גומחות, שנועדו כנראה לקיבוע מערכת של קורות ומשקולות לסחיטת התירוש. גומחות אלה אופייניות לגתות מתקופת הברזל 2. בגת לא התגלו ממצאים.