נפתחו שני שטחי חפירה (A ו-B), המרוחקים כ-50 מ' זה מזה, ונחשפו קירות שדה, ששימשו בחלקם לתחום חלקות חקלאיות ובחלקם למנוע זרימת מי נגר עילי שעלולים לפגוע בחלקות אלה. בסקר שנערך בשנת 2003 ביער צרעה (נגורסקי 2012; איור 1: 3863-A) התגלו מתקנים חקלאיים, חציבות ומערות. בחפירה שנערכה בשנת 2008 בתל צרעה נחשפה גת (בצר 2010; איור 1: 5482-A).
 
שטח A (איור 2). נפתחו שלושה ריבועי חפירה, ונחשפו שרידים של שני קירות (101W, 104W). קיר 101 (20 מ' אורך, 1 מ' רוחב, כ-0.5 מ' גובה השתמרות; איור 3) נבנה בציר צפון-מערב–דרום-מזרח מאבנים גדולות שהונחו על שכבת אדמה חומה; הוא השתמר לגובה נדבך אחד. קיר 104 (16.5 מ' אורך, 1 מ' רוחב, כ-0.5 מ' גובה השתמרות) נבנה בציר צפון–דרום מאבנים גדולות ובינוניות והשתמר לגובה שני נדבכים, שהתחתון מהם הונח על שכבה של אדמה חומה.
 
שטח B (איור 4). נפתחו שלושה ריבועי חפירה ונחשפו שלושה קירות (201W, 204W, 207W). קיר 201 (16 מ' אורך, 1.2 מ' רוחב, 0.4 מ' גובה השתמרות; איור 5) נבנה בציר צפון-מערב–דרום-מזרח מאבני שדה שהונחו על שכבה של אדמה חומה (202L); הוא השתמר לגובה של נדבך אחד. קיר 204 (9 מ' אורך, 0.7 מ' רוחב, 0.4 מ' גובה; איור 6) נבנה בציר כללי צפון–דרום מאבני שדה בינוניות. בריבוע שנחפר ממזרח לקיר ((L203 נחשפה מתחת לבסיסו הצטברות של אדמה ואבנים קטנות בצבע חום, הבהיר מזה של שכבה 202; שכבה זו התגלתה גם בבדיקות ממערב לקיר 204 (205L, 208L). קיר 207 (כ-6 מ' אורך, כ-0.7 מ' רוחב, כ-0.3 מ' גובה) נבנה בציר צפון-מזרח–דרום-מערב מאבנים מהוקצעות למחצה והשתמר לגובה נדבך אחד. נראה שהקיר נבנה על שכבה של אדמה חומה (206L). הקיר ושכבות האדמה הסמוכות אליו נפגעו כתוצאה מהכשרת קרקע לנטיעת עצים.