נחשפה מחצבה גדולה (100L–105L; איורים 2–4), ובה שני מפלסי חציבה עיקריים (A ו-B), במדרון הצפוני של רכס הגבעות של שועפט ובית חנינא. במחצבה מִסלע גיר לבן מחבורת יהודה, מתצורת נצר. טרם החפירה הוסרו מעל שטח המחצבה פסולת מימינו, מתחתיה מילויי אדמה, כנראה מכוונים, ומתחתם פסולת חציבה שהצטברה מעל הסלע. המחצבה היא חלק ממערך גדול של מחצבות באזור, וסמוך לשטח החפירה משתרעים חלקים נוספים מהמחצבה ומחצבות נוספות שטרם נחפרו. חלק מהמחצבה נחשף בעבר תחת בית סמוך (עדוי 2007: מחצבה 1).

בתקופות הרומית והביזנטית, וכן מאוחר יותר, עברו סמוך לרכס שתי דרכים: דרך ירושלים–שכם ודרך ירושלים–בית חורון–לוד (קלונר תשס"א [ב]:37). כקילומטר מצפון-מזרח למחצבה התגלה בעבר מקטע המחבר בין שתי הדרכים (קלונר תשס"א [א]:19, אתר 28). קרבתן של הדרכים למחצבות סייעה בהובלת אבני הבנייה לעיר וליישובים הסמוכים. בחפירות ובסקרים שנערכו באזור בעבר התגלו מחצבות רבות (קלונר תשס"א [א]:18, 33, 49, אתרים 27, 77, 116 בהתאמה; עדוי 2009: אתרים 1, 2, 7, 9–12, 14–19), חלקן תוארכו לתקופות הרומית והביזנטית (עדוי 2007; מזרחי 2008א; מזרחי 2008ב; זילברבוד 2012; יגר 2017). סמוך לשטח החפירה נחשפו מחצבות נוספות (זילברבוד 2013א; זילברבוד 2013ב; זילברבוד 2014; זילברבוד 2017; איור 1: 8233-A, 8352-A, 8474-A).
 
100L (15–20 × 30 מ'; איור 5). במפלס העליון של המחצבה נחשף סלע מדורג, ובו ניכרים סימנים של תעלות חציבה (5–15 ס"מ רוחב), תעלות ניתוק (3 ס"מ רוחב) ואבנים שחציבתן לא הושלמה (איורים 6–8), אולי כי האבן נסדקה או נשברה במהלך החציבה. מידות האבנים שנחצבו במחצבה מגוונות (0.25 × 0.55 × 0.75 מ'; 0.25 × 0.30–0.35 × 0.70 מ'; 0.75 × 1.20 מ').
 
101L (16 × 20 מ'; איור 9). במפלס העליון של המחצבה נחשפו מדרגות חציבה היורדות מכמה כיוונים אל עבר חצר נמוכה שטוחה. הובחנו תעלות חציבה (0.15 מ' רוחב ואבנים שחציבתן לא הושלמה במגוון מידות (0.35 × 0.40 × 1.00 מ'; 0.30–0.35 × 0.50 × 0.65 מ'; 0.40 × 0.85 מ'; איור 10).
 
102L (כ-7 × 9 מ'). גבוה ממדרגות החציבה בלוקוס 101, נחשף אזור חציבה שטוח, ובו סימני חציבה שחוקים.
 
103L, 104L. במפלס התחתון של המחצבה התגלו מדרגות חציבה (103L; כ-29 מ' אורך; איור 11), המשתפלות צפונה עם שיפוע המדרון, ובהן הובחנו סימני חציבה של אבנים במגוון מידות (0.30 × 0.35 × 1.60 מ'; 0.35 × 0.50 מ'; איור 12), תעלות חציבה ותעלות ניתוק (5 ס"מ רוחב). אחת מתעלות הניתוק רחבה במיוחד (כ-0.25 מ' רוחב; איור 13). הגבולות המזרחיים של המחצבה בלוקוס זה לא נחשפו. מדרגות החציבה בלוקוס 103 יורדות לצפון-מערב אל חצר גדולה נמוכה (104L; 20 × 27 מ'; איור 14). בצדה הצפוני נתחמת החצר בקיר סלע חצוב (כ-2.5 מ' גובה), ובצדה המערבי יש מילוי אדמה המכסה את המשכה אל מחוץ לתחום החפירה. ממערב ללוקוס 103 נחשף מצוק סלע חצוב (כ-7.5 מ' רוחב, כ-7 מ' גובה). ממערב למצוק התגלו מדרגות חציבה מתונות, המשתפלות לצפון אל חצר 104; אזור זה לא נחפר בשל מי שופכין שזרמו במקום ומקורם בבית מגורים סמוך מדרום.
 
105L (כ-6.5 × 26 מ'; איור 15). במפלס העליון של המחצבה התגלתה חציבה מדורגת היורדת דרומה לכיוון החצר השטוחה בלוקוס 101.
 
המחצבה שנחפרה מצטרפת למערך גדול של מחצבות עתיקות באזור שקשה לתארכן. הממצא הקרמי שהתגלה דל ופסולת שנשפכה במחצבה ומבנים בני זמננו שנבנו עליה פוגעים ביכולת להפיק נתונים שיעזרו בתיארוכה. נראה שהיא שימשה לאורך כמה תקופות, לא ברור אם ברצף או לסירוגין. המחצבה דומה למחצבות מן התקופות הרומית והביזנטית שנחשפו באזור בעבר במיקום, בסגנון החציבה ובהצטברויות והמילויים מעל השטח.