נחפר חלק משדה דולמנים בשטח המשתרע במישור בזלת (כ-600 מ' מעפה"י), סמוך למורדותיה התלולים המערביים של רמת הגולן, בין ערוצי הנחלים עורבים מצפון וא-ריח מדרום. חלק מהדולמנים תועדו בעבר במסגרת סקר הגולן (הרטל 2017: אתרים 68, 69, 71, 75 ו-77). גבולותיו של שדה זה אינם ברורים עדיין, וגם הקשר שלו לשדות דולמנים סמוכים, למשל בשמיר ובלהבות הבשן, אינו ברור (Berger and Sharon 2018). בסקרי פיתוח שנערכו ממערב ומצפון לקלע אלון בשנים 2008 ו-2019 תועדו כ-40 דולמנים (זינגבוים 2010; רישיון מס' 982/2019-S) וכן שרידי קירות שדה, מכלאות וערמות סיקול המעידים על פעילות חקלאית קדומה במקום, המאוחרת לזמן הקמת הדולמנים ומתוארכת אולי לתקופות הרומית והביזנטית.

לאור תוצאות הסקר האחרון נחפרו באתר תשעה דולמנים (53, 54, 56, 60, a60, 67, 69, 71, 73; איורים 2, 3; ר' נספח). כל הסדימנט שנחפר נופה במסננות (0.2 סמ"ר), ונלקחו דגימות קרקע מתוך תאי הקבורה בדולמנים לבדיקות OSL (טרם התקבלו תוצאות). בחפירת הדולמנים התגלו שברי כלי חרס וצור משלבי הקמתם והשימוש בהם — תקופות הברונזה הקדומה והביניימית — ומשלבי שוד ושימוש משני — התקופות הרומית המאוחרת והביזנטית, ימי הביניים, התקופה העות'מאנית וזמננו אנו.
 
דולמן 53 (איורים 4–6) נבנה בקצה המזרחי של שלוחת קילוח מוארכת ומוגבהת מעט מפני השטח, עשירה בסלעי בזלת גדולים, ששימשו כנראה לבניית הדולמן. הוא כולל תא קבורה שסביבו קיר היקפי. התא רוצף בלוחות אבן גדולים וקורה בשני סלעים. אבני הקירוי השתמרו על גבי התא, אם כי הן נטויות על צדן, ככל הנראה כתוצאה מהרמה מאוחרת. תא הדולמן, כיתר תאי הדולמנים שנחפרו באתר זה, נמצא מלא בהצטברות קרקע ומפולות אבנים עד לגובה ראש הקיר. בהצטברות (5302L) על גבי רצפת האבן של התא (5303L) נמצאו שברים גדולים של קנקן גולני שלו ידית עם ארבעה רכסים, המתוארך לתקופה הרומית המאוחרת או הביזנטית ואופייני לתרבות היטורית (איור 1:7; הרטל תשס"ו:182). חפירת הסדימנט תחת אבני הריצוף של התא (5304L) לא הניבה כל ממצא.
 
דולמן 54 (איורים 8–10) נבנה בקצה המערבי של אותה שלוחת קילוח שעליה נבנה דולמן 53. הדולמן כולל תא קבורה שרוצף בקפידה באבנים, ומסביבו רוגם אבנים ובו שני קירות אבן היקפיים. תא הקבורה רוצף בלוחות אבן שטוחים (5408L) שהושתתו על שכבת מילוי סטרילית (5409L) מעל סלע האם. מעל תא הדולמן התגלו שתי אבני קירוי. בחפירת ההצטברות בתא (5403L) נמצאו מעט שברי כלי צור לצד שברים גדולים של פיטס גולני-יטורי, שלו שפה מרוכסת (איור 2:7; הרטל תשס"ו:175–178), המתוארך למחצית השנייה של המאה הג' לסה"נ.
 
דולמן 56 (איור 11) נבנה על מדרגת קרקע טבעית נמוכה, הנעדרת אבנים שיכלו לשמש לבנייתו. השתמרותו של הדולמן פחות טובה מזו של יתר הדולמנים שנחפרו, ובשל כך הוא לא זוהה בסקרים. הדולמן כולל תא קבורה מרוצף באבני שדה שטוחות, שהוקף בקיר שממנו השתמרו רק חלקיו המזרחי והדרומי-מזרחי. אבני הקיר הדרומי של התא התמוטטו לתוכו. לא נמצאו אבני קירוי. חפירת הדולמן הניבה שברי כלי חרס אחדים, בעיקר שברי גוף קטנים, לא אינדיקטיביים.
 
דולמן 60 (איורים 12–14). הדולמן נבנה בקצה מקבץ בן שמונה דולמנים (60, a60, 61–65, 67), והוא הגדול ביותר שנחפר בחפירה זו ומהגדולים המוכרים בשדה זה בכלל. הוא כולל תא קבורה ומסביבו רוגם אבנים. תא הקבורה רוצף באבנים וקורה בשלושה לוחות אבן גדולים, שהשתמרו באתרם, וירד אליו גרם מדרגות. רוגם האבנים כיסה את אבני הקירוי. באדמה מתחת לחלקו הדרומי של הרוגם נכרה שקע מעוגל דמוי מכתש. שימושו של שקע זה אינו ברור, אך נראה שהוא היה חלק ממבנה הדולמן. שקעים דומים התגלו גם מתחת לרגמים של דולמנים גדולים אחרים בארץ, למשל בשדות הדולמנים של אמנון שבדרומה של רמת כורזים (אלכסנדר 2017: דולמנים 43, 48, 51, 53, 59), באזור שמיר (ברגר ושרון 2017: דולמן 3) ובקצרין (עסיס וברגר 2020: דולמן 1).
בהצטברות אדמה עליונה בתא (6001L) ובהצטברות דקה של אדמה על המדרגות (6007L) התגלו שברי כלי חרס מטיפוס ראשיא אל-פוח'אר, המתוארכים למן שלהי התקופה העות'מאנית ועד לשלהי שנות ה-60 של המאה הכ' (רות 1984; בן דרור 1993; Stern 2016:84–87). ביתר הצטברות האדמה בתא עד לריצוף (6002L, 6003L) התגלו מעט שברי גוף של פיטס גולני ושברי סיר בישול (איור 3:7) המתוארכים לתקופה הביזנטית. בחפירה מתחת לחלק המערבי של רצפת התא התגלתה אדמה נקייה מממצא עד סלע האם.
 
דולמן a60 (איורים 15, 16) כולל תא קבורה שסביבו קיר היקפי. התא נבנה מלוחות אבן בזלת גדולים, שהתגלו נטויים כלפי חוץ; לא התגלו אבני קירוי. רצפתו של התא נבנתה מאבנים, והיא ניזוקה בעיקר בחלקה המערבי, כנראה מעץ גדול שצמח בשטח הדולמן. סמוך לדולמן זוהה קיר שדה ארוך — חלק ממערך קירות טרסה וקירות חלוקה המאוחרים לדולמנים. ייתכן כי אבני הקירוי של הדולמן נלקחו לבניית קיר השדה או דולמן 60 הסמוך. בחפירת הדולמן לא התגלו ממצאים.
 
דולמן 67 (איור 17) כולל תא קבורה שהוקף בקיר אבנים. תא הקבורה נבנה מאבני בזלת גדולות ורוצף בלוחות אבן. לא התגלו אבני הקירוי של התא. חפירת הדולמן לא הניבה כל ממצא.
 
דולמן 69 (איורים 18–20) כולל תא קבורה שהוקף ברוגם אבנים ובו נבנו שני קירות חד-מרכזיים. התא נבנה באבני בזלת גדולות, רוצף בלוחות אבן ומעליו ארבע אבני קירוי. על אבן הקירוי הגדולה ביותר, הצפונית, נחקק משחק גומות. משחקים דומים התגלו בעבר על גבי לוחות קירוי של דולמנים ועל אבנים בסביבתם, ונראה כי משחקים אלה מאוחרים לזמן ההקמה והשימוש המקוריים בדולמנים (Sharon and Berger 2020:23–24).
על פני השטח בדולמן, לרבות תא הקבורה (6901L), ובסביבתו נמצאו שברי כלי חרס מהתקופה העות'מאנית ומימי המנדט הבריטי ומעט שברי כלי צור. הממצא הקרמי כולל שברים של כלי ראשיא אל-פוח'אר, ובהם סיר (איור 6:7), קנקן (איור 7:7) ושתי מקטרות (איור 8:7, 9), האחת (מס' 8) כוללת בסיס דיסק והיא מתוארכת למחצית השנייה של המאה הי"ט ועד אמצע המאה הכ' (Saidel 2011; Rauchberger 2017: Fig. 14.6.74) והשנייה (מס' 9) מתוארכת לשלהי המאה הי"ט (Avissar 2005:91, No. 89, Fig. 4.4:88; Dekkel 2008:152, Fig. 4.14:80). בהצטברות אדמה בתוך התא (6902L) התגלו שבר חרס של קערה מזוגגת ירוק (איור 5:7) המתוארכת למאות הי"ג והי"ד לסה"נ (Avissar 2008:92–93) ומעט שברי כלי חרס מצולעים מהתקופה הביזנטית. על גבי ריצוף התא, בקצהו הצפוני המרוחק מהפתח, התגלו שני שברי גולגולת של לפחות אדם בוגר אחד, ובהם שבר עצם פריאטלית (3 × 5 ס"מ, 0.5 ס"מ עובי; איור 1:21) וחתיכת עצם פרונטלית באזור עין ימין (1.5 × 3.0 ס"מ, 1 ס"מ עובי; איור 2:21). בין שניים מהסלעים בקיר המזרחי של תא הקבורה ובהצטברות אדמה מועטה בין אבני הריצוף של התא התגלו מעט שברי גוף של כלי חרס וחלק קטן של צוואר פך שאינם מאפשרים תיארוך מדויק, אך על סמך הטין ואיכות הצריפה נראה כי אפשר לתארכם לתקופת הברונזה הקדומה או הביניימית.
 
דולמן 71 (איורים 22, 23) כולל תא קבורה ומסביבו רוגם אבנים ובו שני קירות חד-מרכזיים. התא נבנה מאבנים גדולות ורוצף בלוחות אבן. על התא התגלתה אבן קירוי אחת גדולה. בהצטברות אדמה בתוך התא התגלו מעט שברי כלי צור ושבר קטנטן של מקטרת טבק מהתקופה העות'מאנית.
 
דולמן 73 (איורים 24, 25) כולל תא קבורה ומסביבו רוגם אבנים ובו שני קירות חד-מרכזיים. תא הקבורה נבנה מאבנים גדולות ורוצף באבנים; לא התגלו אבני קירוי. בהצטברות אדמה בתא, סמוך לפתח בחלק הדרומי, התגלה שבר פך מן התקופה הצלבנית (איור 4:7; Avissar 2008:98–100). בחלקו הצפוני של התא התגלו באתרם על הרצפה שברים של שני כלים עשויים מטין אדמדם המכיל חסמים רבים וגדולים, וצריפתם ירודה. השתמרות השברים גרועה ולכן הם לא זוהו ולא תוארכו, אך על סמך החומר נראה כי אלה כלים קדומים.
 
ממצא כלי הצור. הממצא מהחפירה כולל 29 פריטי צור מסותתים. רוב הפריטים עשויים על צור חום בהיר והשתמרותם טובה, אך המכלול כולל גם כמה פריטי צור שחוקים המאופיינים בפטינה עבה בצבע חום-אדום. הפריטים האינדיקטיביים במכלול הם שלושה שברים של להבים כנעניים (איור 26), האחד משוברר בשברור זקוף (איור 3:26). פריטים אלה אופייניים לתקופות הברונזה הקדומה והברונזה הביניימית. במכלול כמה פריטים משובררים נוספים וכן שלושה גרעינים, אולם אלה לא ניתנים לתיארוך.
 
הדולמנים בשטח החפירה נבנו ברובם על גבי שתי שלוחות מוארכות ומוגבהות מעט מפני השטח של קילוחי בזלת קדומים. בשלוחות אלה פזורים על פני השטח סלעי בזלת גדולים, ונראה כי הם שימשו לבניית הדולמנים. כל תאי הקבורה של הדולמנים הוקפו במעגלי אבנים, ומסביב לרובם התגלו גם רוגמי אבנים. התאים רוצפו כולם בלוחות אבן שטוחים לא מהוקצעים. ממצא כלי החרס והצור מהחפירה מלמד על ארבעה שלבי פעילות באתר. (1) לשלב הקדום ביותר יש לייחס את שברי כלי החרס הקדומים שהתגלו על רצפות התאים של דולמנים 69 ו-73, לרבות שבר הפך המתוארך לתקופת הברונזה הקדומה או הביניימית, שמקורם כנראה בשלב ההקמה והשימוש המקורי של הרגמים. עוד יוחסו לשלב זה שברי הלהבים הכנעניים מתקופת הברונזה הקדומה והביניימית. ייתכן כי לשלב זה שייכים גם שברי הגולגולת שהתגלו על רצפת התא של דולמן 69, שהשתמרו מהשימוש המקורי של הדולמן לקבורה. (2) בשלב כלשהו נפתחו ורוקנו תאי הקבורה. שלב זה התרחש עד לתקופות הרומית המאוחרת או הביזנטית, אז הוסבו אחדים מן הדולמנים לשמש לאחסון של תוצרת חקלאית או מים לשתייה. כלי האגירה הגדולים שהתגלו בדולמנים 53 ו-54 מלמדים כי בני התרבות היטורית חיו בסביבה והשתמשו בדולמנים לאחסון. אפשר שהיטורים הם שפתחו ורוקנו את תאי הקבורה ואפשר גם שזה קרה טרם זמנם. (3) בימי הביניים נערכה פעילות כלשהי באתר. (4) בשלב המאוחר ביותר באתר נערכה פעילות בשלהי התקופה העות'מאנית ובימי המנדט הבריטי. ייתכן כי בשלב זה נעשה שימוש בשדות בסביבה למרעה ולחקלאות. גילוים של שברי כלי חרס משלב זה רק על פני השטח ובשכבות העליונות של ההצטברות בתאי הקבורה, מעיד כי אולי נעשה שימוש כלשהו בדולמנים אך הם לא נחפרו. הממצא הקרמי מהתקופה העות'מאנית, לרבות שברי המקטרות, שהתגלה בשכבת פני השטח בדולמן 69, מתארך אולי את משחק הגומות שנחקק על אבן קירוי של דולמן זה. ייתכן כי רועים או חקלאים העבירו את זמנם בעישון ובמשחק, בעוד הם משקיפים מגג הדולמן על שדותיהם או על המרעה שבאחריותם.