האתר נחפר מאז שנת 1990, נפתחו בו שטחי חפירה רבים (איור 1) ונחשפו בהם שרידים מהתקופות הניאוליתית הקרמית, הברונזה הקדומה 1ב' והברונזה הקדומה 2 (גולני 2006; Golani 2003; 2013), וכן שמונה שכבות יישוב שהתקיים כמעט ברצף למן התקופה הפרסית ועד לתקופה הממלוכית (טורגה וסעיד 2015).

שטח Z נפתח במדרון מתון המשתפל לדרום, בחצר האחורית של מבנה מגורים, סמוך לשטח C ממערב (גולני 2006). נחפרו חמישה ריבועים (150 מ"ר; איור 2), ונחשפו בהם שרידי בנייה מתקופות הב"ק 1ב' (שכבה 3, שלבים 2 ו-1), הב"ק 2 (שכבה 2, שלבים 3–1) וההלניסטית (שכבה 1).

 
שכבה 3 — תקופת הברונזה הקדומה 1ב' (איור 3)
שלב 2. בחלק הצפוני של השטח, בעומק של 1.9 מ' מתחת לפני השטח, נחשף סלע משופע ומחורץ, ומעליו מילוי של אדמה חומה הדוקה (0.2 מ' עובי), שמעורבים בה אבני גוויל קטנות ובינוניות וחרסים רבים מתקופת הב"ק 1ב'. מילוי זה פילס את השטח לבנייה של מבנה, שממנו נחשף הפן הפנימי של שני קירות (147W, 148W; איור 4), שיצרו פינה והשתמרו לגובה נדבך אחד. אל קירות אלה ניגשה רצפה עשויה מאדמה חומה בהירה מהודקת, שהכילה אבני גוויל קטנות, שברי כלי חרס, שברי עצמות וצדפות (נעמיות; Glycymeris).
בחלק הדרומי-מערבי של השטח נחפרה תעלת בדיקה (106L; 0.7 מ' רוחב), ונחשפו בה שלושה קטעי קירות (109W, 130W, 131W), שנבנו משני פנים של אבני גוויל גדולות; הקירות השתמרו לגובה נדבך אחד, והם נמשכים מחוץ לגבולות החפירה. על סמך הממצא הקרמי ומפלס הקירות אפשר ליחסם לשלב זה.
 
שלב 1. מעל קירות השלב הקדום נחשפו שרידים של שלושה קירות (139W, 145W, 149W) שתחמו חדר מלבני. קיר 139 נבנה משני פנים של אבני גוויל גדולות ובתווך ליבה של אבני גוויל בינוניות וקטנות; הוא השתמר לגובה ארבעה נדבכים ונמשך למזרח ולמערב אל מחוץ לגבולות החפירה. מקירות 147 ו-149 השתמר רק הפן הפנימי לגובה שני נדבכים; הם ניגשים לנדבכים העליונים של קיר 139. שני הקירות ממשיכים צפונה מחוץ לגבולות החפירה, מתחת לקירות משכבה 2. אל שלושת הקירות משלב זה ניגשה רצפת עפר (146L), שמעורבים בה אבני גוויל קטנות ושברי כלי חרס. בפינה הדרומית-מערבית של החדר נחשפה שורה של אבני גוויל בינוניות (142W); אל הפן המזרחי שלה ניגש קטע מרצפת גיר כתוש מהודק (143L).
 
שכבה 2 — תקופת הברונזה הקדומה 2
שלב 3 (איור 5). בחלק הצפוני-מזרחי של השטח נחשפו שני קירות (111W, 115W), שיצרו את הפינה הצפונית-מערבית של מבנה מלבני. הקירות הושתתו על אדמה חומה, שהצטברה כנראה במקום בין תקופת הב"ק 1ב' לתקופת הב"ק 2, ונבנו משני פנים של אבני גוויל גדולות ובינוניות; הם השתמרו לגובה מרבי של ארבעה נדבכים. אל הנדבך התחתון של הפן הפנימי של הקירות ניגשה רצפת עפר מהודק.
במזרח השטח נחשפה שורה מקוטעת של אבני גוויל (153W), שחילקה כנראה את המבנה לשני חדרים (I, II). היא נחשפה בחלקו התחתון של המבנה, מתחת לאדמה אפרפרה משלב 2. נראה כי שורת אבנים זו היא הפן המזרחי של קיר רחב, שהפן המערבי שלו חבוי מתחת לקיר משלב 2 (123W). כן יוחס לשלב זה קטע קצר של קיר נוסף (136W).
 
שלב 2 (איור 6). בצפון השטח נחשפו שרידי מבנה, הכולל שני חדרים (I, II), שקירותיו (111W, 115W, 123W, 137W) נבנו מעל קירות השכבות הקדומות. הקירות נבנו משני פנים של אבני גוויל גדולות ובתווך אבני גוויל בינוניות וקטנות; הם השתמרו לגובה מרבי של שלושה נדבכים. קיר 115 נמשך מזרחה מחוץ לגבולות החפירה. אל הקירות ניגשו רצפות עפר מהודק. באמצע חדר I נחשף קטע קיר (112W) שהשתמר לגובה נדבך אחד; בחלקו המזרחי של הקיר משולב בסיס עמוד מאבן. ייתכן שהקיר שימש מחיצה שחילקה את החדר לשני חלקים, ובסיס העמוד תמך בתקרת החדר. בחלק הצפוני של חדר I נחשף פך תמים שכוב על צדו. ממערב לקיר 111 נחשף קיר רחב (120W; 1.8 מ' רוחב, כ-3 מ' אורך; איור 7), שנבנה משני פנים של אבני גוויל גדולות ובתווך ליבה של אבני גוויל בינוניות וגדולות; הוא השתמר לגובה ארבעה נדבכים ונמשך צפונה מחוץ לגבולות החפירה. ייתכן שבין קיר 111 לקיר 120 עברה סמטה. ממערב לקיר 120 נחשף מתקן (132L), ששימש כנראה להצבת קנקן אגירה.
בדרום השטח נחשפו שני בדלי קירות מקבילים (116W, 118W), שנבנו משני פנים של אבנים והשתמרו לגובה 3–4 נדבכים; הם הושתתו על קירות משכבה 3 (איור 8). אל קיר 118 (איור 9) ניגשו שתי רצפות עפר מהודק (113L, 122L), שהונחו זו מעל זו. על הרצפה התחתונה התגלה קנקן אגירה גדול מעוטר בעיטור חבל, שהונח על צדו.
בדרום-מזרח השטח נחשפה תשתית רצפה (114L; איור 10), שנבנתה מאבני גוויל קטנות ובינוניות, צפופות ומהודקות. על תשתית הרצפה התגלו שני משטחי שחיקה מבזלת הפוכים על צדם החלק. צמוד לתשתית 114 מצפון נחשף מפלס של אבני גוויל גדולות, שעליהן הונחה אבן בולדר שטוחה, ששימשה כנראה בסיס עמוד או משטח עבודה. מתחת לחלק הצפוני-מערבי של הבולדר נחשפו כמה עשרות של צדפות מטיפוס נעמית, שבראשן מעל הקודקוד היה חור מלאכותי שהופק בשיטה של הכאה. ייתכן שממצא הצדפות יכול להעיד על תעשייה מקומית הקשורה לעיבוד צדפות ותכשיטי צדף או אסימונים.
נראה כי השרידים שנחשפו בדרום השטח קשורים למבנה שנחשף בחלקו הצפוני של השטח.
 
שלב 1 (איור 6). נחשף קטע של קיר (110W) שהוצמד לקיר 123 ממזרח. קיר 110 נבנה משני פנים של אבנים, אך אלה השתמרו רק בחלקו הצפוני; הקיר השתמר לגובה נדבך אחד. ייתכן שהקיר שימש ספסל. עוד התגלה כי בשלב זה עובה החלק המזרחי של קיר 115 בבנייה של שורת אבנים מצפון לו.
 
שכבה 1 — התקופה ההלניסטית
נחשף בחלקו מתקן מעוגל (151L; איורים 6, 11), שדופנותיו נבנו מאבני גוויל קטנות ובינוניות. בתוך המתקן התגלה קנקן אגירה שתוארך לתקופה ההלניסטית (המאות הג'–הב' לפסה"נ). המתקן נחפר לתוך הפינה הדרומית-מערבית של חדר II משכבה 2, וחתך את שלושת שלביה. לא התגלו שרידים נוספים מהתקופה בשטח החפירה. ייתכן כי המתקן הוא חלק משרידי יישוב שנחשפו בקרבת מקום בחפירה באתר בשנים 2009–2010 (טורגה וסעיד 2015: שכבה 7).
 
השרידים שנחשפו בחפירה הם חלק נוסף מהיישוב מתקופת הברונזה הקדומה שנחשף באתר, והם מעידים על רצף התיישבות בתקופות הב"ק 1ב' והב"ק 2. אפשר שקיר 120 הרחב משכבה 2, שנחשף בצפון-מערב השטח, שימש חומה שתחמה את היישוב ממערב בתקופת הב"ק 2.