החפירה נערכה במבנה בחצר רייסין, שכונתה על שם כולל ששכן בה. בחפירה במבנה (איור 2) התגלו שרידי בנייה מהתקופות העבאסית והעות'מאנית. בחפירה שנערכה בשנת 2014 במבנה פרטי המרוחק כ-15 מ' מדרום למבנה זה נחשפו שרידים מהתקופה העבאסית (קגן 2019).
 
החפירה נערכה בחלקו הצפוני של אולם כולל רייסין (איור 3), שקורה בקמרונות צולבים שנבנו מאבנים מסותתות והושתתו על אומנות (30W, 33W; איור 4) שנבנו מאבנים מסותתות — בנייה האופיינית לתקופה העות'מאנית המאוחרת (המאה הי"ט לסה"נ) ברחבי העיר העתיקה. אומנה 30 נבנתה על גבי מפלס של אבנים קטנות (25L; איור 5); הוא פורק בחפירה ולא התגלה בו ממצא מתארך. רצפת האולם הוסרה ומתחתיה נחשף מילוי אדמה (22L, 23L), ובו ממצא קרמי שתוארך למאה הי"ט–תחילת המאה הכ' לסה"נ.
מילוי אדמה 22 ו-23 חתם תחתיו שתי רצפות של אדמה מהודקת (14L, 16L, לא בתכנית; איור 6), שהונחו על מילוי של אדמה בצבע שחור. רצפות 14 ו-16 לא שרדו בכל האולם ולא היו במפלס אחיד. הממצא הקרמי מתוך רצפות אלו תוארך לתקופה העבאסית (המאות הט'–הי' לסה"נ) ומתארך את הרצפות. נראה כי במקור שתי הרצפות ניגשו אל קירות בני תקופתן, שנפגעו בעת בניית קירות האולם בתקופה העות'מאנית. בצדו הצפוני-מזרחי של האולם נחשף קיר בנוי היטב (24W; 5.6 מ' אורך, 1.5 מ' רוחב, 1.6 מ' גובה; איור 7), שנשדד בחלקו. בצדו הדרומי-מזרחי של הקיר נחשפה אומנה שנבנתה מאבנים מסותתות (איור 8). הקיר נחתם במילוי (40L; לא בתכנית) המתוארך על סמך הממצא הקרמי לתקופה העבאסית. בליבת קיר 24 (44L; לא בתכנית) התגלה ממצא קרמי המתוארך אף הוא לתקופה העבאסית. נחשפו שני קירות נוספים שבנייתם ירודה והם מתוארכים לתקופה העבאסית (19W — 1 מ' אורך, 1.5 מ' רוחב, 1.2 מ' גובה; 35W — 3 מ' אורך, 0.3 מ' רוחב, 0.6 מ' גובה). בפירוק קיר 19 (22L) ובמילוי אדמה מתחת לקיר (43L) התגלה ממצא קרמי מהתקופה העבאסית, הכולל קערות (איור 1:9, 2), קדרות (איור 5:9, 6) וקנקנים (איור 7:9, 9). אל קיר 35 (איור 10) ניגשה מצפון רצפת אדמה, שהונחה על תשתית של אבנים (37L); מתחת לתשתית (41L) התגלה ממצא קרמי שתוארך אף הוא לתקופה העבאסית, הכולל קערות (איור 3:9, 4) וקנקן (איור 8:9).

 

בחפירה התגלו שרידי האולם מהתקופה העות'מאנית המאוחרת, שנבנה על שרידי מבנה מהתקופה העבאסית. שרידי המבנה מהתקופה העבאסית כוללים קירות ורצפות שאינם מצטרפים לתכנית ברורה.