נפתח ריבוע חפירה אחד (איור 2) ונחשפה מחצבת אבן (1 מ' עומק חציבה מרבי; איור 3), ובה מדרגות חציבה אחדות, סימני חציבה של אבנים ותעלות ניתוק. ממדי המחצבה אינם ידועים. מעל המחצבה התגלה מילוי אדמה (104L; איור 4), שהונח כנראה לאחר שהמחצבה יצאה מכלל שימוש על מנת ליישר את השטח. במילוי 104 התגלה ממצא קרמי מהתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית. הממצא מהתקופה הרומית המאוחרת כולל קנקן (איור 1:5) ופך (איור 2:5). הממצא מהתקופה הביזנטית כולל קדרה (איור 3:5), קדרת בישול (איור 4:5), סירי בישול (איור 5:5–7), קנקנים (איור 8:5, 9) ונר שומרוני (איור 10:5).

על סמך הממצא הקרמי נראה כי המחצבה שימשה בתקופה הרומית ויצאה משימוש בתקופה הרומית המאוחרת או בתקופה הביזנטית. בחפירה שנערכה בשנת 2004 בעמק שממזרח לחפירה הנוכחית נחשף חלק ממתקן לעיבוד נוזלים שנבנה בתקופה הביזנטית (ראוכברגר 2004; איור 1: 4120-A).