נפתחו שני שטחי חפירה (A, B; איור 1). שטח A נפתח בתחום הנמל הפנימי של העיר מהתקופה הרומית, במרחק כ-35 מ' ממערב לקו הרציף ההרודיאני, והתגלו בו שתי שכבות המתוארכות לתקופות הצלבנית והעות'מאנית המאוחרת. שטח B נפתח ממזרח לשער המזרחי של העיר מהתקופה הצלבנית, בתחומה של אינסולה מהתקופות הרומית–הביזנטית (E1S1), התחומה מצפון ברחוב הדקומנוס מקסימוס, שקטע ממנו נחשף מזרחית לחפירה (הרשאה מס' 5386-A), וממערב ברחוב הקרדו מקסימוס, שקטעים ממנו נחשפו בעבר (עד ואחרים 2017). בחפירה בשטח B התגלו שש שכבות (VII), המתוארכות למן התקופה הרומית ועד לתקופה הפאטימית ואולי אף מאוחר לה.
 
שטח A (איורים 2, 3)
לשכבה הקדומה יוחסו שני קירות רחבים (201W, 209/211W), שנבנו מאבני גזית בשימוש משני, היוצרים פינה של מבנה. יסודות הקירות נבנו בתוך שכבה חולית, שהצטברה בשטח הנמל הפנימי וגרמה בסופו של דבר לסתימתו. אל קיר 201, שנבנה בכיוון מזרח–מערב, ניגשו מצפון ומדרום רצפות טיט-סידי לבן, שרק שרידים מהן השתמרו (202L, 206L). שני הקירות נשדדו עד לגובה הרצפות ובחלקם גם מתחתיהן. על סמך הממצאים תוארכו שרידים אלה לתקופה הצלבנית (המאות הי"ב–הי"ג לסה"נ).
לשכבה המאוחרת יוחס בור (203L; לא בתכנית), ובו מילוי של אבני גזית ואדמה חולית, שנחשף בחלק הדרומי-מערבי של הריבוע. הבור פגע בשרידים מהשכבה הקדומה. מעל הבור נחשפו שכבה של אפר ואדמה שרופה (204L) ולצדה שרידי קיר שנבנה מאבני גזית בשימוש משני (205W). הממצאים מתוך הבור ושכבת השרפה תוארכו לשלהי התקופה העות'מאנית (סוף המאה הי"ט–ראשית המאה הכ' לסה"נ), וייתכן שהם קשורים לכפר הבוסני ששכן במקום.
 
שטח B (איור 4)
שכבה VI — התקופה הרומית. בפינה הדרומית-מזרחית של השטח נחשפה רצפה עשויה מאבנים גדולות ומסותתות (164L; איור 5).
 
שכבה V — התקופה הביזנטית (המאות הו'–הז' לסה"נ). נחשף אולם גדול שהשתרע בכל שטח החפירה, ובו רצפת פסיפס מעוטרת בדגמים גיאומטריים (139L; איור 6); חלקו נפגע מבנייה מאוחרת. מרכז הרצפה, ששרידיה התגלו בכל שטח החפירה, עוטר כנראה במדליון, שרק שוליו השתמרו. מתחת לרצפה התגלה קטע מתעלת ניקוז מקורה באבנים גדולות (150L), שכיוונה צפון–דרום. האולם נתחם ממערב וממזרח בקירות מסיביים (111W, 147W; איור 6), שנבנו מאבנים גדולות ומסותתות. ממערב לקיר 111 נחשפו חלקית שני חדרים נוספים מרוצפים פסיפס (135L, 162L).
 
שכבה IV — התקופה האומיית (המאות הז'–הח' לסה"נ). על גבי רצפת הפסיפס, שהשימוש בה נמשך גם בשכבה זו, נבנו שלושה קירות, שחילקו את האולם הגדול לכמה חדרים (114W, 128W, 134W; איור 6). ממערב לאולם נתגלו מתקנים וקירות (161L), אך בשל שטח החשיפה המצומצם שימושם אינו ברור.
 
שכבה III — התקופה העבאסית (המאות הח'–הי' לסה"נ; איור 7). בחלק המזרחי של השטח התגלה מתקן בנוי הקשור במים, וממנו נחשפו קיר מטויח (126W) שאליו ניגשת רצפה (121L) העשויה מלוחות שיש וגרניט גדולים בשימוש משני. ממזרח ומדרום לרצפה ולקיר נחשפו תעלה מטויחת, קירות (146W, 157W, 158W) ואומנה רבועה (127W), שאליה ניגשת מדרום רצפה נוספת (154L), העשויה גם היא מלוחות אבן גדולים. נראה שרצפה 154 נחתכה בעת הבנייה בשכבה II. שרידי בנייה נוספים משכבה זו נתגלו גם במערב השטח (110L, 106W, 166W; איור 4).
 
שכבה II — התקופה הפאטימית (המאות הי'–הי"א לסה"נ; איור 8). בפינה הדרומית-מזרחית של השטח נתגלה בור ספיגה מלבני (? 148L; 1.7 מ' עומק ויותר; איורים 4, 9). הוא נבנה מעל רצפת האבנים משכבה VI וחתך את רצפת הפסיפס משכבה V ואת רצפת לוחות האבן משכבה III. במזרח השטח התגלתה רצפה (152L) עשויה מאבנים קטנות ובינוניות. ממערב לרצפה זו ולבור הספיגה התגלתה לכל רוחב השטח תשתית רצפה בהירה (153L). כן התגלו במרכז השטח קטע נוסף מתשתית רצפה (155L) ושרידים דלים של קירות.
 
שכבה I. מעל תשתית הרצפה הבהירה משכבה II, התגלו סמוך לחתך הדרומי של השטח פינה של שני קירות (136W, 137W; איור 8). מצפון לקירות אלה התגלתה רצפת אבנים, שהונחה על גבי קיר משכבה II ועל אבני מפולת שלידו. זמנה של השכבה אינו ברור.
 
בשטח A נחשפו שרידים המתוארכים לתקופות הצלבנית והעות'מאנית המאוחרת, המעידים כי חלק זה של המעגן הפנימי של נמל קיסריה בתקופה הרומית התמלא בשכבות חול וסחף רק לקראת התקופה הצלבנית וכי המבנים הוקמו בו רק לאחר מכן.
בשטח B נחשפו שרידים מכמה תקופות. השרידים מהתקופה הרומית מצומצמים, ונראה שהם חלק מאינסולה של קיסריה ההרודיאנית, שנתחמה מצפון וממערב ברחובות הראשיים של העיר. בתקופה הביזנטית הוקם בשטח שנחפר מבנה גדול, כנראה ציבורי, שרוצף בפסיפסים צבעונים. בתקופה האומיית חולק מבנה זה לחדרים קטנים, וייתכן כי בשלב זה הוא שימש למגורים או לתעשייה. השרידים מהתקופות העבאסית והפאטימית מעידים בברור כי השטח היה חלק מאזור תעשייה מחוץ לחומות היישוב, לצד הכביש הראשי שהוביל אל קיסריה ממזרח.