שטח החפירה משתרע מצפון, ממזרח ומדרום לבית העלמין (איור 2), על פני גבעה נמוכה של סלע קירטון מכוסה בסלע נארי, ובה מחשופי סלע וצמחייה קוצנית נמוכה. חלק מהשטח נפגע בעת הקמת בית העלמין וחלקו הדרומי-מערבי, המשמש מזבלה, נפגע מכלים מכניים. מצפון-מערב לחפירה נחשפו בעבר שלוש גתות משלהי התקופה הרומית – ראשית התקופה הביזנטית (קירזנר 2016; איור 1: 7324-A), וממערב לחפירה נחשפה גת חצובה (חאטר 2015; איור 1: 7006-A). בחורבת שור, המשתרעת על ראש גבעה מדרום לחפירה, תועדו מצודה גדולה מהתקופה הצלבנית ולידה מתקנים חצובים (עולמי וגל תשס"ד: אתר 123). בחפירות וסקרים שנערכו בעבר בחורבת סאסאי שמצפון-מזרח לחפירה התגלו שרידי מבנים, בית יוצר, מערות קבורה, מתקנים, מחצבות ומדרגות עיבוד ממגוון תקופות (עולמי וגל תשס"ד: אתר 104; תלמי 2018 [איור 1: 7753-A], ור' שם הפניות נוספות).

בחפירה הנוכחית נחפרו 15 נקודות (1F–15F; איור 2; טבלה 1), ונחשפו שרידי מבנה, קירות שדה וגתות, בודדות וספלולים חצובים בסלע; לא התגלה כל ממצא מתארך. שרידים אלה היו כנראה חלק מהעורף החקלאי של היישובים הסמוכים בחורבת שור, תל פר וחורבת סאסאי.
 
נקודה
לוקוס/קיר
1F
22W
2F
21W
3F
L36 ,L35 ,L34 ,L19
4F
17L, 38L, 39L
5F
16L
6F
15L
7F
18L
8F
31L
9F
10W
10F
14W
11F
11W, 12W
12F
27L, 28L, 29L, 30L
13F
92L
14F
100L
15F
41L, 42L, 43L
 
שרידי מבנה. נחשף חלק ממשטח שנבנה מאבני גוויל בינוניות וגדולות (16L; איור 3) ונתחם אולי משני צדדים בקירות שנבנו ברישול מאבני גוויל במגוון גדלים. אפשר ששרידים אלה הם חלק תחתון של שומרה או חלק ממשטח עבודה לשימוש חקלאי כלשהו.
 
קירות שדה. נחשפו שישה קירות ארוכים (10W–12W, 14W, 21W, 22W; איורים 4–7), חלקם מקוטעים; הם נמשכים אל מחוץ לגבולות החפירה. הקירות הושתתו על אדמה או על סלע האם ונבנו מאבני גוויל במגוון גדלים, שהונחו לעתים ברווחים של 5–50 ס"מ ביניהן; הקירות השתמרו לגובה מרבי של שני נדבכים. לפי שיטת הבנייה של הקירות, התוואי והמיקום שלהם בשטח הם שימשו כנראה לתיחום של חלקות חקלאיות.
 
גתות. נתגלו שתי גתות (19L, 29L) חצובות בסלע. גת 19 (איור 8) נחצבה במחשוף סלע והיא כוללת משטח דריכה רבוע )34L) המשופע במתינות צפונה אל עבר בור איגום (36L). ממערב נחשף מקבץ של ספלולים חצובים (17L), שהיו קשורים אולי לפעילות בגת. גת 29 (איור 9) רבועה וכוללת משטח דריכה (27L) שבפינה הדרומית שלו נחצב בור איגום (28L); ברצפתו נחשפה גומת שיקוע קטנה (30L). הגתות אינן גדולות ונראה שהן נועדו להפקת יין לשימוש ביתי.
 
בודדה. נחשף מתקן חצוב ששימש כנראה למיצוי נוזלים, מיץ ענבים או שמן (איור 10). המתקן כולל משטח עגול (41L), המוקף תעלה קטנה, ובור איגום (42L) במפלס נמוך יותר ממערב לו. סמוך לבודדה מצפון-מערב נחשפה גומה עגולה חצובה בסלע (43L).
 
ספלולים. נתגלו שבעה ספלולים עגולים חצובים בסלע במגוון גדלים (15L, 18L, 31L, 38L, 39L, 92L, 100L; 0.10–0.45 מ'; איורים 11–13), ששימשו לטחינה, לשחיקה או למיצוי נוזלים.