בסקר ארכיאולוגי מקדים שנערך טרם החפירה בשנת 2020 (רישיון מס' 1117/2020-S) בשלוחה הסמוכה לחורבת רחבה ממערב תועדו שרידים קדומים שנחפרו בחפירה הנוכחית, ובהם שרידי רוגם (שטח A), שרידי מבנה מרובע (שטח B), ופזורת פריטי צור (שטח C). במרחק כ-50 מ' ממזרח לשטח B זוהה רוגם עגול, אשר לא נחפר שכן אינו נכלל בשטח הסקר.
בחורבת רחבה נחשפו בעבר שרידי מצודה מתקופת הברזל 2, שהייתה חלק מקו מצודות שהגנו על הדרך מקדש ברנע לערד (כהן תשל"ה [איור 1: 489-A]; כהן תשל"ט). בחלקה המזרחי של המצודה, מעל לשרידים מתקופת הברזל, הוקם בתקופה הרומית מבנה מלבני, אולי מצודה נוספת; המבנה המשיך להתקיים גם בתקופה הביזנטית. במרחק כ-300 מ' מדרום-מערב למצודה נחשף בשנת 2007 מבנה נוסף מתקופת הברזל 2 וסמוך לו מערך מדרגות חקלאיות אשר תיארוכן אינו ברור (ניקולסקי 2013; איור 1: 5146-A). במרחק כ-2.5 ק"מ ממערב לחורבת רחבה, סמוך לשטח C, נחשפו שני אתרים פרהיסטוריים (איור 1: 8685-A, 8770-A), ובהם פסולת סיתות וגרעינים להפקת נתזי לבלואה; רבים מהפריטים נמצאו באתרם ותוארכו לתקופה הפליאוליתית התיכונה.
 
שטח A. על קצה שלוחה מוארכת נחשפו שרידי רוגם, שנבנה מאבני שדה בינוניות וגדולות והשתמרותו גרועה (איור 2). החפירה לא הניבה ממצא מתארך.
 
שטח B. במרחק כ-10 מ' ממזרח לשטח A, במרכז השלוחה, נחשף מבנה קבורה מרובע (3.3 × 4.3 מ'; איורים 3, 4), שנבנה באבני שדה גדולות והשתמר לגובה נדבך אחד. בתוך המבנה נחשפה מפולת אבנים, אולי רוגם, אשר כיסתה תא קבורה. תא הקבורה (205L; 0.5 × 1.9 מ') נחפר באדמה במזרח המבנה ודופן באבני שדה בינוניות. בתוך התא נמצאו שברי עצמות אדם שהשתמרותן גרועה, ולא ניתן לעמוד על מנח הקבורה המקורי. העצמות נבדקו בשטח, והן שייכות לפרט ממין נקבה בגיל 15–40 שנה.
בתא הקבורה נמצאו כמה שברים של טבעת מברזל (איור 5), שבמרכזה שרידיה של תושבת קטנה. כן נמצאו 12 חרוזים בצבעים שונים (איור 6), מהם עשרה מזכוכית ושניים מחומרים לא מזוהים. החרוזים פשוטים בצורתם, ללא עיטורים או סימנים מזהים מובהקים. חרוזים 1 ו-2 זעירים, ומתארם לא רגולרי. חרוז 1 עשוי זכוכית בגוון כחלחל-ירקרק ובו חור מפולש רחב ביחס לגודל החרוז. חרוזים 3–10 כדוריים ופחוסים, ובהם חור מפולש רחב יחסית. שישה מהם (3–8) עשויים זכוכית כחולה, מכוסה בפטינה כסופה, ושניים (9 ו-10) עשויים מזכוכית חסרת צבע, המכוסה בפטינה לבנה. סביב החור המפולש של חלק מהחרוזים ישנו צד אחד מעוגל והשני קטום או משויף, וחלקם קטומים או משויפים בשני הצדדים. שני חרוזים במכלול (11 ו-12) עשויים מחומר לא מזוהה, שניהם כדוריים. חרוז 11 קל משקל ועשוי מחומר בצבע כתום-אדום-חום, ואילו חרוז 12 גדול יותר, קל ביחס לגודלו ועשוי מחומר בגוון כתום-חרדל.
אף שלחרוזים מאפיינים אחדים המעידים כי הם קדומים, כמו טיב החומר, שכבת הבליה שמכסה אותם ואופן העיבוד שלהם, חרוזים דומים מוכרים מתקופת הברונזה המאוחרת ועד המאה הכ' לסה"נ, ועל כן קשה לקבוע את זמנם המדויק. אנליזה כימית של הרכב הזכוכית באחד מחרוזי הזכוכית הכחולים לא הניבה תוצאות התורמות לתיארוך הממצא. בחורבת רחבה הסמוכה נמצאו שרידים מתקופות הברזל והרומית–הביזנטית, ועל כן דומה כי יש לתארך את הקבורה ואת החרוזים לאחת מתקופות אלו. תיארוך החרוזים לתקופות הרומית והביזנטית נשלל משום שסביר להניח שבמחרוזת מתקופות אלו היו משולבים גם חרוזים מטיפוסים נוספים. כמו כן, חרוזי זכוכית מתקופות אלו אינם נפוצים בנגב, ואלו המוכרים מאתרים אחרים מאוחרים מעט לשרידים שנמצאו בחורבת רחבה הסמוכה. לעומת זאת, חרוזים דומים בצורתם העשויים זכוכית, אבן ועצם נמצאו בקברים מתקופת הברזל באזורים אחרים. לפיכך, נראה כי יש לתארך את החרוזים לאלף הראשון לפסה"נ. תארוך זה של החרוזים והסמיכות לחורבת רחבה ובה שרידים מתקופת הברזל 2 מאפשרים להציע כי מבנה הקבר שייך גם הוא לתקופה זו.
 
שטח C. במרחק כ-2.5 ק"מ ממערב לשטחים A ו-B התגלתה פזורת פריטי צור על פני השטח בתחתית גבעה. במקום נפתחו שישה ריבועי חפירה (2 × 2 מ'), ונחשפה בהם אדמת לס ובה פריטי צור מותזים; החפירה העמיקה עד לשכבה סטרילית. מכלול הצור מעורב, סחוף ולא באתרו. נראה כי תהליכי סחף הסיעו את מכלול הצור מאתרו המקורי שבמעלה המדרון אל תחתית הגבעה.
נאספו 173 פריטים (טבלה 1), הכוללים פסולת סיתות, גרעינים וכלים. נמצאו 28 גרעינים, כולם גרעיני נתזים בעלי משטח נקישה אחד (איור 1:7; טבלה 2). 12 מהגרעינים הם גרעיני לבלואה (איור 2:7) ושניים על נתז ראשוני. במכלול 34 כלים (טבלה 3), שמרביתם אינם אופייניים לתרבות או תקופה מסוימת. נתזים משובררים הם 67% מהמכלול, והם קבוצת הכלים השכיחה ביותר. בין הנתזים המשובררים יש שני נתזי לבלואה (איור 3:7, 4), המיוחסים לתרבות המוסטרית מן התקופה הפליאוליתית התיכונה. הכלים האחרים כוללים מעט קופיצים, להבים משובררים (איור 5:7, 6), משוננים (איור 7:7) ומגרד (לא צויר).
 
טבלה 1. מכלול הצור
הטיפוס
כמות
אחוזים
גושים
7
4
נתזים
35
20.3
להבים
7
4
פריטים ראשוניים
59
34
פסולות גרעין
3
1.7
סה"כ פסולות
111
64
גרעינים
28
16
כלים
34
20
סה"כ
173
100
 
טבלה 2. גרעיני נתזים
הטיפוס
כמות
אחוזים
גרעיני נתזים
16
57
גרעיני נתזים לבלואה
12
43
סה"כ
28
100
 
טבלה 3. כלים
טיפוס
כמות
אחוזים
פריטים משובררים
25
75
נתזי לבלואה משובררים
2
4
קופיץ
3
9
משוננים
3
9
מגרד
1
3
סה"כ
34
100