החפירה נערכה בתחומי בית מגורים מאמצע המאה הכ' לסה"נ, השוכן בצדו המזרחי של רחוב אל-מלכ אל-מעט'ם עיסא, המקשר בין רחוב שער הפרחים לבֻרג' א-לקלק (מגדל החסידות), בפינה הצפונית-מזרחית של העיר העתיקה. בית המגורים כולל חדרים הבנויים סביב חצר מרכזית (איור 2); קירות הבית בחלקו הצפוני נבנו על גבי סלע האם.

נפתחו ארבעה שטחי חפירה (1S–4S), ובהם נתגלו שרידי מחצבת אבנים שלא ניתן לתארכה ותעלת מים שנבנתה כנראה עם בניית המבנה. החפירה הקרובה ביותר נערכה ממזרח לשער הפרחים ונתגלו בה שרידי בנייה מהתקופה הרומית הקדומה ועד התקופה הממלוכית (ברוך וזיסו 2006).

 
שרידי המחצבה התגלו בשטחים 3S ו-4S. בשטח S3 נחשף סלע האם (300L), ובו תעלות ניתוק (איור 3); אי אפשר לעמוד על גודל האבנים שנחצבו במקום. בשטח 4S נחשפה מדרגת חציבה מלבנית (400L; איור 4), אך אין לדעת אם מקורה בחציבה של אבנים. בשטח 2S נחשפו פני הסלע, המשתפלים ממזרח למערב, ללא סימני חציבה (200L; איור 5). לא נתגלה כל ממצא המאפשר את תיארוך המחצבה.
תעלת המים (100L; איור 6) התגלתה בחצר המבנה בשטח 1S. התעלה נבנתה מאבני גוויל קטנות וטויחה בטיח אפור. בקצה המערבי שלה השתמר קירוי עשוי לוחות אבן שטוחים. יש להניח שהתעלה נבנתה עם בניית בית המגורים, במטרה להוביל מים מגג החדרים הצפוניים אל בור מים הממוקם כנראה מתחת לריצוף הבטון במרכז החצר.