שטח החפירה משתרע בשוליים הצפוניים של חורבת חמים (ח'ירבת אל-חמאם), סמוך לחורבת אבידן (ח'ירבת אבו דן) מצפון-מערב ולחורבת בזקה מדרום-מערב (איור 1). בחורבת חמים נתגלו שרידי כפר חקלאי מהתקופות ההלניסטית עד האסלאמית הקדומה (הדד 2017).

בחלקו המזרחי של שטח החפירה (איור 2) נחשפו גת חצובה (100L) וקירות שדה (101W–103W), ובחלקו המערבי של שטח החפירה (איור 3), המרוחק כ-45 מ' מהשטח המזרחי, נחשפו שני קירות (104W, W105) ושני מחשופי סלע צמודים ובהם משטח חצוב (111L) וספלול (107L); תיארוך השרידים אינו ברור.

 
גת 100 (איור 4). בחלק המזרחי של החפירה נחשפה גת הכוללת משטח דריכה ובור איגום מלבני שבתחתיתו בור שיקוע; משטח הדריכה ובור האיגום מחוברים בתעלה קצרה. במשטח הדריכה נראים סימני חציבה של אבן שהוצאתה לא הושלמה. מצפון-מזרח לגת התגלה שקע סגלגל קטן טבעי (109L; איור 5), שאליו מתנקזות שתי תעלות טבעיות בסלע; ייתכן שהוא שימש לאיסוף מי נגר עילי. ממזרח לגת, באותו משטח סלע, נחשפה חציבה (L110) שלא הושלמה ושימושה אינו ברור.
 
קירות שדה 101–105. בחלק המזרחי של החפירה נחשפו קירות 101 ו-103 (איורים 6 ו-7 בהתאמה) שנבנו על הסלע בציר כללי מזרח–מערב מאבנים גדולות; הם השתמרו לגובה נדבך אחד או שניים. ממערב לשני הקירות התגלה קיר 102 (איור 8), שממנו שרדו רק אבנים אחדות, שהונחו על גבי משטח סלע בציר מזרח–מערב. בחלק המערבי של החפירה התגלו קירות 104 ו-105, שנבנו בציר צפון–דרום; הם נראו מתחילה כמו גל של אבנים גדולות.
 
משטח סלע 111 וספלול 107 (איור 9). בחלק המערבי של החפירה התגלו שני מחשופי סלע צמודים, ובהם חציבות. במחשוף המערבי התגלה משטח מלבני משופע לצפון ומוחלק, כנראה כתוצאה משימוש. במחשוף המזרחי התגלה ספלול קטן ורדוד, ובדומה למשטח הסמוך גם הוא מוחלק כנראה כתוצאה משימוש.
 
תיארוך המתקנים החקלאיים שנמצאו בחפירה אינו ברור, אך הם שימשו ככל הנראה את אוכלוסיית חורבת חמים הסמוכה. על פני השטח נאספו חרסים מהתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית, וניתן אם כן לייחס את המתקנים לתקופות אלו.