קבר T1 (איור 2). אל מערת הקבורה הוליך פיר מלבני (2 מ' עומק). בתחתיתו נחצב הפתח לחדר הקבורה, והוא נחסם בכמה אבנים גדולות (איור 3). פיר דומה התגלה בקבר מס' 7 בחפירותיה של א' יוגב (‘Atiqot (ES) 17: 93-94). במילוי האדמה שבפיר נתגלה ממצא חרסים מעורב, וכן תליון קטן עשוי אבן (איור 4). הפיר נפתח בדופן המזרחית של חדר קבורה מעוגל (כ-2.50 × 2.75 מ') בעל תקרה מקומרת (1.25 מ' גובה מרבי). חלל החדר נמצא מלא באדמת סחף, ובה מעט שברי כלי חרס מעורבים. על גבי רצפת הסלע של חדר הקבורה נתגלו כמה עצמות אדם במצב השתמרות גרוע. כ-0.2 מ' מעל לרצפה נמצא ריכוז של כ-1,200 חרוזים קטנים, העשויים ככל הנראה מקליפת ביצת יען (איור 5). חרוזים דומים נתגלו בקבר מס' 8 בחפירותיה של א' יוגב (‘Atiqot (ES) 17: 94), המתוארך לתקופת הברונזה הביניימית עד הברונזה התיכונה 2ב'. פינוי העצמות וחשיפת מפלס הקבורה לא הושלמו.

 

קבר T2 (איור 6). אל מערת הקבורה מוביל פיר סגלגל (1 מ' עומק) שרצפתו משתפלת לכיוון מערב ומובילה לעבר פתח המערה שנחסם באבן גדולה ושטוחה. חדר הקבורה סגלגל (1.75 × 2.50 מ'), תקרתו מקומרת (0.75 מ' גובה מרבי) והוא היה נקי ברובו מסחף. על רצפת החדר נמצאו עצמות, שרובן היו מרוכזות לצד הדופן הצפונית (איור 7). מצב השתמרותן טוב, אף שלא נמצאו בארטיקולוציה. הן מייצגות שלושה פרטים בוגרים: זכר בן 20 עד 35 שנה, זכר בן יותר מארבעים שנה, ופרט שלישי שגילו דומה אך מינו אינו ברור. לצד העצמות, נמצאו מונחים שני פגיונות ברונזה שלמים (איור 8). כן נתגלו כמה שברי כלי חרס לא אינדיקטיביים.