שטח החפירה נמצא מדרום-מזרח לצומת זוהר, במזרחו של אפיק נחל חמר (איור 1), באזור חולי של מניפת סחף, המכוסה באבני נחל. נחשפו חמישה מתקנים (1–5; טבלה 1), שנבנו על פני השטח מנדבך אחד של אבני נחל קטנות. החלל הפנימי של המתקנים כוסה באבני נחל קטנות באופן חלקי. לא נמצא באתר ממצא מתארך, ושימושם של המתקנים אינו ברור.
 
טבלה 1. המתקנים

מס'

מתאר

מידות (מ')

הערות

איור

1

מלבני

1.55  2.30 ×

השתמרות גרועה

2

2

סגלגל

1.82.4 ×  

 

3

3

סגלגל

1.01.5 ×  

השתמרות גרועה

 

4

חצי מעגלי

1.01.5 ×  

 

 

5

מעוגל

1.6 × 2.0