השכבה התחתונה היא אדמת טרה רוסה טבעית מעל הסלע הטבעי. בתוכה נתגלו מעט ממצאים מתקופת הברזל, ומהתקופות ההלניסטית והרומית. ממצא מעניין משכבה זו הוא שבר של אריח חרס הנושא את טביעת הלגיון העשירי בצבא הרומי (איור 3).

 

לתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה (המאות הה'-הי' לסה"נ) מיוחסת מערכת ניקוז הכוללת תעלות מקורות לוחות אבן (איורים 4: 1; 5), אשר הובילו אל מאגר מים גדול, שקרקעיתו שטוחה ותקרתו מקומרת, שנחפר בחלקו (איורים 4: 2א; 6). למאגר המים קירות רחבים הבנויים אבנים קטנות מלוכדות במלט. חלקו הפנימי מצופה שכבת טיח אדמדם המכיל שברי חרסים כתושים. מצפון למאגר המים נחשף  לאורך 12 מ' פן חיצוני של מאגר מים נוסף הנמצא מחוץ לשטח החפירה (איור4: 2ב). מפלסי עפר מהודקים מתקופות אלה ששימשו מפלסי חיים, נחשפו סמוך לתעלות הניקוז ולמאגר המים ומסייעים בתיארוכם.

 

מימי הביניים נחשפו נדבכי יסוד של קיר מערבי, חיצוני במגדל רבוע (11.8 X 11.8 מ'), תחת חומת העיר העתיקה מהתקופה העות'מאנית (איור 4: 3; איור 7). המגדל מוכר מחפירות קודמות שנערכו סביב פינתו הדרומית-מזרחית, בחצר מלון 'ארמון האבירים' שבתחומי העיר העתיקה (ר' חדשות ארכיאולוגיות 113: 121-120) ומתוארך לתקופה האיובית (סוף המאה הי"ב-ראשית המאה הי"ג לסה"נ). הוא שולב בחומת העיר שנבנתה בזמנו או מעט אחריו. ממערב למגדל נחשף קטע קטן של רצפת עפר מהודק מתקופה זו שנשמרה במקוטע. המגדל האיובי בנוי אבנים רבועות גדולות מלוכדות במלט. אבני הפינה שלו מסותתות סיתות שוליים בפטיש רב חודי ובפניהן הושאר גבנון מעובד בגסות.

 

בתקופה העות'מאנית, ברבע השני של המאה הט"ז לסה"נ, נבנתה חומת העיר העתיקה על ידי הסולטן סולימן המפואר. החומה העות'מאנית בנויה הישר על שרידי הביצור האיובי, או מעל יסוד של אבני שדה מלוכדות מלט אפור. שכבת החיים העות'מאנית חסרה סמוך לחומה, והיא הוסרה ככל הנראה במהלך ניקוי השטח סביב חומות העיר לאחר 1967 או קודם לכן. ממצאים משכבה זו נחשפו בשתי נקודות בדיקה לאורך תעלת המחפרון, והם כוללים קטעי רצפות מטויחות ובור מים.