המבנה. נתגלו שני קירות מקבילים (W10 וקיר שהוא רצף של קטעי הקירות W22 ,W15 ,W12 ו-W24, להלן קיר 12) בכיוון כללי צפון–דרום. לקיר 12 שתי אומנות (W28 ,W27) שמהן ככל הנראה התרוממו קשתות שתמכו בתקרה. מדרום ומצפון למבנה נתגלו קטעי קירות (W21 ,W18 ,W14) השייכים ככל הנראה למבנה. כל הקירות נבנו מאבנים מסותתות ומאבני גוויל ללא חומר מלכד והשתמרו לגובה של שני נדבכים. בשלב מאוחר נבנו בין קירות 10 ו-12 קירות (W20 ,W25 ,W11) שהחליפו את הקשתות. הקירות המאוחרים נבנו מאבני גוויל בגדלים שונים ללא חומר מלכד והשתמרו לגובה של שלושה נדבכים. הם יצרו ארבעה חדרים בגדלים שונים (לוקוסים 53-50; איור 2). בחדר 50 נתגלה קטע קטן של רצפה עשויה אבנים קטנות, הניגשת אל קיר 11. ממערב למבנה נתגלו קטעי רצפות (לוקוסים 139, 140), עשויות אבני גוויל קטנות, שניגשות אל קיר 12. על רצפה 140 נתגלו שברי כלי חרס מן התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה. אל קיר 18 ניגשה מצפון רצפה ללא ממצא, שהוסרה.

 

הממצא הקרמי מן המבנה מייצג תקופות רבות. מתקופת הברונזה הקדומה נמצאו בלוקוסים לא נקיים קערה, טס ופכית (איור 3: 3-1). מן התקופה ההלניסטית נמצאו קערה (איור 3: 4), קערת מורטריום (איור 3: 5), קדרה (איור 3: 6) וקנקן (איור 3: 7). מן התקופה הרומית נמצאו קערות (איור 3: 10-8), סירי בישול (איור 3: 11, 12) וקנקנים (איור 3: 13, 14). מן התקופה הביזנטית נמצאו קערות (איור 3: 20-15), קנקנים (איור 3: 23, 24) וצפחת (איור 3: 25). מן התקופה האסלאמית נמצאה ידית פך (איור 3: 26) ומן התקופה הממלוכית נמצאו קערות (איור 3: 27, 28). עיקר הממצא מתוארך לתקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה, ולפיכך ניתן אולי להניח כי המבנה הוקם ושימש בתקופות אלה. בין אבניו של קיר 12 נתגלה מטבע הנושא את דמותה של סלונינה אשת גליאנוס (268-253 לסה"נ; ר"ע 88521; איורים 4, 5). המטבע נתגלה בעקבות בניית עמוד חשמל שהרס קטע מהקיר ולכן לא ניתן להסתייע בו בתיארוך המבנה.

 

מדרום למבנה, בריבועים A ו-K, נתגלו קטעי קירות (W26 ,W17 ,W13) השייכים כנראה למבנים אחרים שנהרסו בעקבות בנייה בימינו.

 

במרחק של כ-40 מ' מצפון למבנה נחפרו שני ריבועים (M ו-N). בריבוע M נתגלה קטע קיר

(W50) בנוי אבני גוויל ואבנים מסותתות ללא חומר מלכד. מעליו היתה הצטברות (כ-0.5 מ' עובי) שבתוכה נמצאה ידית של אמפורה רודית הנושאת טביעת שם היצרן ארטימס שפעל בשנים 133-112 לפנה"ס (איור 6). טיפוס זה עם מסגרת כפולה מוכר מתחילת תקופת פעולתו של היצרן ומתוארך לפיכך ל-130 לפנה"ס בקירוב. על גבי ההצטברות נתגלתה תשתית של רצפת פסיפס עשויה טיח לבן ושברי כלי חרס. בהצטברות שעל התשתית נתגלו שברי כלי חרס, בהם קערות CRS (איור 3: 21), קערת Egyptian Red Slip (איור 3: 22), שפות וידיות של אמפורות ושפות ובסיסים של 'קנקני בית שאן' קדומים. על סמך הממצא הקרמי יצאה הרצפה מכלל שימוש במהלך התקופה הביזנטית. בפינה הדרומית-מזרחית של ריבוע N נתגלתה ערמה של אבני גוויל ובה שברי כלי חרס אחדים.


קברים. מדרום-מזרח לקיר 14 נתגלו שני קברי שוחה (לוקוסים 108 ו-121). בקבר 108 נתגלו עצמות אישה בגיל 30-20 שנה בארטיקולציה ובקבר 121 עצמות פרט בוגר שמינו אינו ידוע. שני הנקברים הונחו בכיוון מזרח–מערב, ראשיהם במערב.

 

כלי זכוכית. שברי כלי הזכוכית שנמצאו אופייניים לשלהי התקופה הרומית (המאה הד' לסה"נ). נמצאו שתי שפות של קערות, לאחת שפה חתוכה, היא אינה מעובדת ודופנה דקה (איור 7: 1). השבר האופייני ביותר הוא בסיס שטוח עבה של כוס גלילית (איור 7: 2). כלי נוסף הוא בקבוק/צנצנת מאופיין בפה משפכי, שפה נוטה חוצה ומעוגלת באש (איור 7: 3).

 

כלי צור. נתגלו שלושה פריטי צור: להב מגל כנעני מתקופת הברונזה הקדומה, שבר של להב מהתקופה הכלקוליתית ונתז קטן מן התקופה הפליאוליתית הקדומה.