המחצבות גדולות (כ-3,750 מ"ר שטחן הכולל; איורים 2–6) ובדופנותיהן ניכרים סימני חציבה אלכסוניים. בין המחצבות התגלה דגם חרות בסלע באזמל. הדגם מורכב משלושה קווים היוצרים צורה דמוית האות ח' (כ-45×45 ס"מ) שצדה המערבי נסגר בקו מקווקו. ייתכן שהדגם קשור לפעילות החציבה.

בחלק המערבי של השטח תועד קיר שדה ארוך (איור 8).
בחלק הדרומי של השטח נמצאו עדויות לפעילות חציבה בת ימינו שנעשתה באמצעות חומר נפץ וככל הנראה השמידה חלק מהמחצבות העתיקות.
 
סדרת המחצבות שתועדה בסקר שייכת לאתר מחצבות נרחב בחלק המערבי של השכונה (ר' חדשות ארכיאולוגיות 124). המחצבות שתועדו דומות בעיצובן ובגודלן למחצבות שנחפרו צמוד לשטח הסקר, שתוארכו לתקופות הרומית–הביזנטית.