602 (נ''צ 201917/582914). פיזור נתזי צור (30 מ' קוטר) שלא ניתן לתארכו במדויק בשל העדר פריטים מייצגים.

678 (נ''צ 201969/582233). קיר (20 מ' אורך, 0.8 מ' רוחב) הבנוי לרוחב ראש השלוחה, בכיוון צפון-מזרח–דרום-מערב. הקיר השתמר לגובה נדבך אחד והוא יוצר פינה עם קיר נוסף (679).
679 (נ''צ 201980/582224). קיר (19 מ' אורך, 0.8 מ' רוחב) שהשתמר לגובה נדבך אחד; קצהו הדרומי-מערבי יוצר פינה עם קיר 678.
680 (נ''צ 202066/582281). מתקן רבוע (2×2 מ') הבנוי מאבני שדה קטנות.
681 (נ''צ 202056/582309). שרידי מבנה מלבני (11 מ' אורך, 6 מ' רוחב) שבו אפשר להבחין בקיר חלוקה פנימי. ייתכן שהמבנה קשור למתקן 680 הסמוך לו.
682 (נ''צ 202148/582352). קיר (33 מ' אורך) המתפתל על פסגת רכס. הוא משתלב בקצהו הצפוני-מזרחי עם קיר 683.
683 (נ''צ 202178/582372). קיר (15 מ' אורך) המשתלב עם קיר 682 וממשיך לכיוון מזרח. הקיר בנוי שתי שורות אבני גוויל והשתמר לגובה נדבך אחד.
684 (נ''צ 202322/582410). שרידי קיר (20 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב) הבנוי משורת אבני גוויל.
30 (נ''צ 201181/582359). מערת מגורים שבה עדויות לשימוש בן זמננו.
31 (נ''צ 201136/582426). בור מים שפתחו רבוע (0.5×0.5 מ') והוא חצוב על מדרגת סלע.
32 (נ''צ 201185/582449). מערה טבעית.
33 (נ''צ 201196/582457). מבנה מלבני (3 מ' אורך, 1.5 מ' רוחב) הבנוי מאבנים גדולות ונמצא צמוד לצד הדרומי של גדרה (אתר 35).
34 (נ''צ 201193/582463). מבנה מלבני (5 מ' אורך, 2 מ' רוחב) הבנוי מאבנים גדולות מסותתות למחצה.
35 (נ''צ 201195-582477). מערת מגורים שהכניסה אליה מוקפת גדר כפולה (25 מ' קוטר).
36 (נ''צ 201173/582525). גדרת שדה.
37 (נ''צ 201393/582600). בור סגלגל (0.6 מ' קוטר) החצוב מעל מערה טבעית.
 
פרט לאתרים הללו נמצאו מדרגות וגדרות חקלאיות רבות הממוקמות בתוך אפיקי נחל יתיר ועל מדרונות הגבעות המשתפלות לכיוון הנחל. המדרגות נבנו באבני גוויל גדולות והשתמרו עד לגובה של שמונה–תשעה נדבכים.
מלבד חרסים ספורים ממשפחת 'כלי עזה' השחורים, לא התגלה ממצא מתארך באתרי הסקר.