בשטח A נחשף רצף של שלוש שכבות — בשכבה העליונה אדמת סחף חומה כהה (כ-2 מ' עובי מרבי) ובה פריטי צור בצפיפות נמוכה-בינונית; בשכבה האמצעית סדימנט חרסיתי כהה (כ-0.3 מ' עובי) ובו פריטי צור רבים ואבני גיר (איור 3); בשכבה התחתונה סלע קירטון פריך שבחלקו העליון פריטי צור מסותתים ובולבוסי צור.

 
בשטח B נחשף רצף הרבדה דומה לזה שבשטח A, אולם השכבה האמצעית, העשירה בצור, הייתה על שכבת סחף חומה נוספת מעל סלע הקירטון (איור 4).
 
שטח C נפגע במהלך עבודות עפר ונותר מפלס דק (כ-0.1 מ' עובי; איור 5) של סדימנט חרסיתי עשיר בצור. בדומה לשטח A, סלע הקירטון הפריך הכיל כלי צור ובולבוסי צור שהופיעו עד לעומק כ-0.2 מ' בתוך הסלע.
 
בממצא הצור זוהו שתי תעשיות; התעשייה השולטת מתאפיינת בנוכחות בולטת של פריטים שסותתו בטכניקת לבלואה המאפיינת את התרבות המוסטרית, התקופה הפליאוליתית התיכונה (כ-250–50 אלף שנים לפני ימינו; איורים 6, 7); הפריטים נמצאו בשלושת שטחי החפירה, שחוקים מעט ומכוסים בפטינה. התעשייה השנייה מתאפיינת בהפקת להבים ולהבונים; הם נמצאו שחוקים פחות וללא פטינה. תעשייה זו היא כ-5% מהמכלול ואפשר לשייכה לתקופות מאוחרות יותר, למן התקופה הפליאוליתית העליונה ועד התקופה הניאוליתית הקדומה. הצטברויות פריטי צור מהתקופה הפליאוליתית התיכונה ומהתקופה הניאוליתית ידועים באזור נצרת (חדשות ארכיאולוגיות 122, Ekshtein 2012).
 
מיקומו של האתר באפיק הנחל, המאפיינים הטופוגרפיים של סביבתו והמצב הפיזי של המכלול השולט מעידים כי האתר מייצג הרבדה משנית של פריטים שנסחפו ממקום סיתותם המקורי.