1 (נ"צ 181798/579655). מבנה מלבני (10×15 מ') בנוי על מדרון דרומי של גבעה.

2 (נ"צ 181683/579551). מדרגת עיבוד חקלאית (15 מ' אורך) בתוך נחל כרכור; מרכז המדרגה התמוטט לנחל.
3 (נ"צ 181545/579678). בור מים (0.9 מ' קוטר הפתח) חצוב במדרגת סלע על הגדה הצפונית של הנחל.
4 (נ"צ 181518/579669). מדרגת עיבוד חקלאית (10 מ' אורך) בנויה מאבני שדה גדולות (0.6–0.8 מ'), בתוך הנחל.
5 (נ"צ 181129/579744). בור מים חצוב בסלע, על הגדה הדרומית של הנחל; הבור שופץ בבטון ומכסה ברזל ומשמש בימינו; מול הבור זוהתה סוללה לאיסוף מי נגר בנויה מאבני גיר.
6 (נ"צ 182095/579422). מדרגת עיבוד חקלאית (5 מ' אורך) בנויה מאבני שדה בינוניות (0.6 מ'), השתמרה לגובה שלושה נדבכים.
7 (נ"צ 181702/579539). מדרגת עיבוד חקלאית (7 מ' אורך) בנויה מאבני שדה (0.6 מ'), השתמרה לגובה שני נדבכים.
8–9 (נ"צ 181683/579547, 182331/579665 בהתאמה). מדרגות עיבוד חקלאיות (10 מ' אורך) בנויות מאבני שדה (0.6 מ'), השתמרו לגובה שני נדבכים.
10–12 (נ"צ 182497/580034, 182503/580014, 182510/579997 בהתאמה) מדרגות עיבוד חקלאיות (15 מ' אורך) בנויות מאבני שדה קטנות בתוך הנחל.
13 (נ"צ 181714/579787). מבנה מלבני (5×10 מ') בנוי מאבני שדה בינוניות (0.6 מ') על              הגדה הדרומית של הנחל.
14 (נ"צ 182777/580271). שומרה רבועה (4×4 מ') בנויה מאבני שדה שטוחות על ראש הגבעה הגבוהה באזור שנסקר.
15 (נ"צ 182656/580546). מבנה מלבני (15×20 מ') בנוי על המדרון הדרומי-מערבי של הגבעה.