מחצבות (1, 4, 6, 8–11, 13, 15–17, 20, 22, 27–29, 31, 36, 39, 48, 50, 56, 59, 61, 63, 64, 67, 69, 70, 73, 75, 84–86, 90, 92). סימני חציבה דומים נמצאו במרבית האתרים ובהם מפלסי חציבה אחדים, תעלות ניתוק ואבני בנייה שלא הושלמה חציבתן. אבני הבנייה אינן אחידות בגודלן, גם אם נחצבו במפלס אחד. אתרים 29 ו-39 הם מחצבות גדולות יותר בין הגבעה לשדה, בהם שרידי תעלות ניתוק וסימני חציבה. באתר 29 זוהו קו חציבה ממזרח למערב (10 מ' אורך, 1.5 מ' גובה) ושלושה מפלסי חציבה לא אחידים. באתר 39 זוהו קו חציבה מדורג ממזרח למערב (15 מ' אורך, 1.5 מ' גובה; איור 3) וארבעה מפלסי חציבה; במרכז המחצבה הייתה יציאה דרומה לחצר (4 מ' רוחב, 3 מ' עומק). באתר 92 זוהו קווי ניתוק של אבן מסותתת שלא נותקה (1 מ' אורך, 0.4 מ' רוחב; איור 4).

 
קברים (12, 14, 18, 19, 23, 30, 33, 37, 38, 40, 41, 49, 53, 66, 68, 74). באתר 41 זוהה קבר ארגז ובאתר 74 אותרו שלושה קברי ארגז מרוחקים מטרים אחדים זה מזה, ללא כיוון אחיד (איור 5). סביב אחד הקברים, הארוך שבהם, (כ-2 מ' אורך, 0.5 מ' עומק) חצובה מגרעת (0.1 מ' עומק). יתר הקברים הם קברי כוכים, בהם 18 ו-19 חצובים בכיוון מזרח–מערב (4 מ' ו-4.5 מ' אורך בהתאמה, 1 מ' גובה; איורים 6, 7 בהתאמה). סביב פתחו של קבר 18 חצובה מסגרת בתבליט (0.3 מ' רוחב, 0.15 מ' עובי התבליט). בחזית קבר 19 חצר חצובה ובמרכזה מסדרון חצוב (1 מ' אורך, 0.7 מ' רוחב).
 
קירות (5, 47, 57, 78, 79). קירות אחדים בנויים משורה אחת של אבנים. אפשר ששימשו קירות תמך של מדרגות עיבוד חקלאיות או גדרות בין חלקות.
 
גתות (2, 3, 7, 21, 24, 26, 35, 44, 58, 62, 65, 71, 72, 77, 87, 88, 91). גתות פשוטות חצובות בסלע, להן משטח דריכה רדוד שהוביל לבור איגום. לגת 87 משטח דריכה (3 מ' אורך, 0.1 מ' עומק; איור 8) שמדרום לו בור איגום (1 מ' אורך, 0.8 מ' רוחב) וסביב ראש הבור חצובה מגרעת (0.1×0.1 מ' רוחב ועומק). בפינה הדרומית-מערבית של בור האיגום חצוב אגן עגול (0.2 מ' קוטר, 0.1 מ' עומק). לגת 58 משטח דריכה (4 מ' אורך, 3 מ' רוחב, 0.8 מ' גובה הדופן המערבית; איור 9) ובדרום בור איגום (4 מ' רוחב). על פני השטח אותרו אבני פסיפס גדולות (1.5×1.5 ס"מ). לגת 77 משטח דריכה (2 מ' אורך, 1.5 מ' רוחב, 0.1 מ' עומק; איור 10) שחציבתו לא הושלמה ומדרום בור איגום (1 מ' אורך, 0.7 מ' עומק). לגת 62 משטח דריכה רדוד רבוע (2×2 מ'; איור 11); בחלקו הדרומי של המשטח תעלה חצובה רדודה שהובילה לבור איגום (2 מ' אורך, 0.8 מ' רוחב, 1 מ' עומק); בראש הבור חצובה מגרעת (0.1×0.1 מ' רוחב ועומק), כנראה להגדלת הבור. במערב הדפנות הצפונית והדרומית, בגובה 0.4 מ' מתחתית הבור, חצובה גומחה (0.3×0.3×0.3 מ'). בדופן המערבית זוהתה גומחה דומה.
 
ספלולים (25, 34, 43, 45, 46, 60, 76, 80, 81, 83, 89, 93). ספלולים עגולים (0.3–0.5 מ' קוטר, 0.3 מ' עומק מרבי). באתר 34 אותרו חמישה ספלולים סגלגלים חצובים בסלע (0.4 מ' אורך, 0.2 מ' רוחב, 0.1 מ' עומק מרבי; איור 12).
 
בודדות (51, 82). באתר 82 זוהה אגן כתישה עגול חצוב בסלע (0.9 מ' קוטר, 0.05 מ' עומק; איור 13) שמצפון-מזרח מתחבר לאגן איגום עגול (0.5 מ' קוטר).
 
אגן מלבני חצוב בסלע (52; 0.5 מ' אורך, 0.3 מ' רוחב, 0.2 מ' עומק).
 
בית בד (54). כ-0.2 מ' מעל פני הסלע אותרה אבן ים עגולה (1.5 מ' קוטר; איור 14) שבמרכזה חציבה עגולה (0.25 מ' קוטר) ובקצוות שרידי דפנות. כ-1 מ' ממערב, על משטח סלע, זוהה קו חצוב עגול בהתאמה לאבן הים. כ-10 מ' מצפון-מזרח זוהה שבר של בתולת יהודה, ניצבי בית בד מטיפוס יהודה, שקוע באדמה.
 
ערמת סיקול (42; 1.5 מ' גובה, 6 מ' קוטר) שבצדה הצפוני-מערבי קיר בנוי משורה אחת של אבני גוויל לגובה נדבך אחד.