בחורבה אותרו ממצאים מתקופת בית שני (המאה הא' לפסה"נ–המאה הא' לסה"נ), בית בד ומחילות מסתור מתקופת מרד בר-כוכבא (המאה הב' לסה"נ) וממצאים מהתקופה הביזנטית (המאות הד'–הו' לסה"נ). על השכבות הקדומות נמצאים שרידי כפר ערבי מהתקופות העות'מאנית והמנדטורית (המאות הט"ז­­–הכ' לסה"נ). חלק מהאתרים זוהו קדומים או מבוססים על מבנים קדומים.

 
אתרים בתחום חורבת זעק:
1 (נ"צ 187520/591171). מערת מגורים שפתחה בנוי מאבני שדה; זוהה בה קיר בנוי מאבני שדה ללא חומר מליטה.
2 (187531/591156). מבנה מלבני (30 מ' אורך, 15 מ' רוחב) בנוי מאבני שדה ללא חומר מליטה; נמצא על המדרון הדרומי של הגבעה הצפונית, כ-200 מ' דרומית לחורבה.
3 (נ"צ 187413/591162). מערה טבעית ללא שרידים קדומים.
4 (נ"צ 187408/591166). מערה טבעית ללא שרידים קדומים.
5 (נ"צ 187316/591164). מערה טבעית שפתחה חצוב (0.5×0.6 מ'); לא נמצאו שרידים קדומים.
6 (נ"צ 187317/591133). מערת מגורים שפתחה חצוב.
7 (נ"צ 187244/591026). בור מים שפתחו עגול (0.6 מ' קוטר); הבור חצוב בסלע ומלא באדמת סחף.
8 (נ"צ 187240/591012). מערת מגורים שפתחה חצוב.
9 (נ"צ 187322/591014). באר (כ-10 מ' קוטר) שדופנותיה ישרות ובנויות מאבני גזית.
10 (נ"צ 187595/591236). מתקן סחיטה מלבני חצוב בסלע ולו משטח דריכה (0.6×0.8 מ', 0.2 מ' עומק) ובור איגום (0.4 מ' קוטר).
11 (נ"צ 187316/591164). מערה טבעית שפתחה חצוב (1×2 מ'); לא נמצאו שרידים קדומים.
12 (נ"צ 187633/591245). חצר מוקפת גדר נמוכה, בנויה מאבני שדה ללא חומר מליטה, שהובילה למערת מגורים.
13 (נ"צ 187649/591234). מערת מגורים שחזיתה בנויה מאבנים מסותתות.
14 (נ"צ 187671/591269). בור מים חצוב בסלע שפתחו עגול (0.5 מ' קוטר).
15 (נ"צ 187638/591313). מערת מגורים שבתוכה זוהו שרידי קירות בנויים מאבני שדה ללא חומר מליטה.
16 (נ"צ 187640/591325). בור מים שפתחו עגול (0.6 מ' קוטר).
17 (נ"צ 187649/591347). בור מים שפתחו עגול (0.6 מ' קוטר).
18 (נ"צ 187619/591295). חצר מוקפת גדר בנויה מאבני שדה גדולות, הובילה למערת מגורים שחזיתה בנויה מאבנים מסותתות.
19 (נ"צ 187587/591335). חצר מוקפת גדר בנויה מאבני שדה גדולות, הובילה למערת מגורים שחזיתה בנויה מאבנים מסותתות.
20 (נ"צ 187597/591341). מבנה בנוי מאבני גזית שרצפתו מטויחת.
21 (נ"צ 187616/591382). בית בד במערה טבעית עם חצר. אל בית הבד הוביל גרם מדרגות חצוב בסלע. במערה נמצאו משקולות ואבן ים עגולה לריסוק זיתים. בדופן הצפונית של המערה זוהתה כניסה למערכת מסתור.
22 (נ"צ 187627/591383). בור מים בחצר מערת מגורים; פתח הבור עגול (0.5 מ' קוטר) ובנוי מאבנים מסותתות.
23 (נ"צ 187571/591408). מערת מגורים שחזיתה בנויה מאבנים מסותתות.
24 (נ"צ 187549/591423). מבנה מלבני שלו שני חדרים שמעליהם שלוש קשתות בנויות; בקירות המבנה (כ-2 מ' גובה השתמרות) זוהו נישות שקועות, כנראה ארונות קיר, וחלונות חסומים.
25 (נ"צ 187544/591419). בור מים (0.5 מ' קוטר הבור); בפתחו אבן שבמרכזה חור.
26 (נ"צ 187536/591401). בור מים (0.5 מ' קוטר הבור); בפתחו אבן שבמרכזה חור; סמוך לפתח אותרה שוקת חצובה באבן גדולה.
27 (נ"צ 187531/591394). בור מים שפתחו בנוי מאבנים מסותתות (0.5 מ' קוטר).
28 (נ"צ 187511/591409). מבנה ולרוחבו בנויה קשת.
29 (נ"צ 187505/591419). ׳בית המוכתר׳, מבנה ולו שתי קשתות הנפגשות במרכז תקרה בנויה מאבני שדה קטנות מלוכדות בחומר מליטה.
30 (נ"צ 187496/591437). גרם מדרגות, הוביל למערת מגורים שבתוכה נמצאו קירות בנויים מאבני שדה; בדופן הדרומית של המערה אותרה כניסה למערכת מסתור.
31 (נ"צ 187483/591465). מערת מגורים שחזיתה בנויה מאבני גזית.
32 (נ"צ 187417/591496). מערת מגורים שחזיתה בנויה מאבני גזית.
33 (נ"צ 187403/591526). מערת מגורים שחזיתה בנויה מאבני גזית.
34 (נ"צ 187433/591579). מערת מגורים שחזיתה בנויה מאבני גזית.
35 (נ"צ 187368/591652). באר שדופנותיה ישרות ובנויות מאבני גזית (כ-10 מ' קוטר).
36 (נ"צ 187417/591559). בור מים חצוב בסלע שפתחו עגול (0.5 מ' קוטר).
37 (נ"צ 187423/591549). בור מים חצוב בסלע שפתחו עגול (0.5 מ' קוטר).
38 (נ"צ 187448/591485). בור מים שפתחו בנוי מאבנים מסותתות (0.6 מ' גובה).
39 (נ"צ 187475/591494). בור מים חצוב בסלע שפתחו עגול (0.5 מ' קוטר).
 
אתרים מחוץ לחורבת זעק:
40 (נ"צ 188427/590078). פינת מבנה בנוי מלוחות אבן גדולים (1.0–1.5 מ') תקועים באדמה.
41 (נ"צ 188434/590130). ערמת סיקול (3 מ' קוטר) בנויה מאבנים קטנות (0.1–0.2 מ').
42 (נ"צ 188263/590335). קיר (4 מ' אורך) בנוי מאבנים קטנות (0.2 מ').
43 (נ"צ 188255/590366). שומרה רבועה (4×4 מ') בנויה מאבני שדה לא מסותתות.
44 (נ"צ 188143/590610). ערמת סיקול (4 מ' קוטר) בנויה מאבנים קטנות (0.1–0.2 מ').
45 (נ"צ 188129/590197). מבנה (2×3 מ') בנוי על במת אדמה שנתמכת בקיר בנוי מאבני שדה גדולות (1 מ').
46 (נ"צ 188198/590089). קיר מסיבי על ראש גבעה בנוי מאבני שדה לא מסותתות, מסודרות בשתי שורות אבנים גדולות (1.0–1.5 מ') וביניהן מילוי אבנים קטנות.
47 (נ"צ 188224/590097). קיר בנוי שורה אחת של אבנים גדולות (1.0–1.5 מ'), מקביל לקיר 46. 48 (נ"צ 188475/589695). מדרגת עיבוד חקלאית בנויה מאבני שדה גדולות (1 מ') ולא מסותתות.
49 (נ"צ 188448/589634). ערמת סיקול (4 מ' קוטר) בנויה מאבנים קטנות (0.1–0.2 מ').
50 (נ"צ 188496/589589). מדרגת עיבוד חקלאית בנויה מאבני שדה גדולות (1 מ') ולא מסותתות.
51 (נ"צ 188456/589269). מערה טבעית ולה פתחים אחדים מכמה כיוונים; במערה לא נמצאו שרידים קדומים.
52 (נ"צ 188469/589274). ערמת סיקול (5 מ' קוטר) בנויה מאבנים קטנות (0.1–0.2 מ').
53 (נ"צ 188154/589602). מבנה עגול (6 מ' קוטר) בנוי מאבני שדה (1 מ') מסודרות בשורה אחת.
54 (נ"צ 187897/590315). מדרגת עיבוד חקלאית בנויה מאבני שדה גדולות (1 מ') ולא מסותתות.
55 (נ"צ 187878/590548). גל אבנים (40 מ' אורך, 1.5 מ' רוחב) על ראש גבעה נמוכה, בנוי מאבני שדה קטנות (0.2–0.3 מ').
 
 

 
גורן י' ופביאן פ' 1988. חורבת זעק – יישוב כפרי ומערכת מסתור מהתקופה הרומית והביזנטית. בתוך: ד' אורמן וא' שטרן (עורכים). אדם וסביבה בדרום השפלה: מחקרים בגיאוגרפיה והיסטוריה אזורית. גבעתיים. ע"מ 163–174.