מתקן 10. גת חצובה בסלע (L100; איורים 3, 4) ולה משטח דריכה רבוע (L105; מידות 3.75×4.10 מ') שעליו סימני חציבת אבני בנייה. בדרום-מערב בור איגום רבוע (L106; מידות 2.2×2.2 מ', 0.5 מ' עומק; איור 5) שבפן הדרומי שלו חציבה מדורגת. הגת נהרסה ונסתמה, ייתכן מכיוון שנסדקה. במילוי בור האיגום (L104 ,L102) התגלו חרסים מהתקופות הפרסית וההלניסטית, בהם קערה מקומית (1:6) וקנקנים (2:6, 3); קנקן מהתקופה הרומית המאוחרת, המאות הב'–ג' לסה"נ (איור 4:6); וקערת ייבוא קפריסאית מהמאה הה' לסה"נ (איור 5:6).

  
מתקן 11. גת חצובה בסלע (L200; איורים 7, 8) ולה משטח דריכה רבוע (L202; מידות 2.2×2.5 מ') ובור איגום (L203; מידות 0.8×1.0 מ', 0.4 מ' עומק).

 
מתקן 12. גת חצובה בסלע (L300; איורים 9, 10) ולה משטח דריכה רבוע (L302; מידות 1.10×1.65 מ') ובור איגום (L303; מידות 1.0×1.2 מ', 0.4 מ' עומק) שבמרכזו חצובה גומה.


מתקן 13. גת חצובה בסלע (L400; איורים 9, 11) ולה משטח דריכה (L402; מידות 2.5×2.8 מ') שבמרכזו חצובה גומה (0.05 מ' קוטר). תעלה חצובה הובילה לבור איגום (L403; מידות 1.00×1.15 מ') שבמרכזו גומה נוספת (0.24 מ' קוטר).

 

מתקן 14. חציבה בסלע (L500; מידות 0.15×0.90×1.10 מ'; איורים 12, 13) שכנראה שימשה לאגירה.
 

מתקן 15. גת חצובה בסלע (L600; איורים 14, 15) ולה משטח דריכה רבוע (L602; מידות 2.7×3.3 מ'); במרכז חצוב בור רבוע (L604; מידות 0.35×0.70×0.75 מ') שיועד למתקן בורג ובור איגום רבוע (L603; מידות 0.4×1.0×1.1 מ') שבמרכזו גומה (0.25 מ' קוטר).

 

מתקן 16. גת חצובה בסלע (L700; איורים 16, 17) ולה משטח דריכה רבוע (L702; מידות 2.2×2.3 מ') שעליו חרוטה מונוגרמה, צלב שסביבו אותיות יווניות (איורים 18, 19), המתוארכת לתקופה הביזנטית. תעלה חצובה הובילה לבור איגום רבוע (L703; מידות 0.35×1.20×1.90 מ') שבצדו המזרחי גומה (0.25 מ' קוטר). המונוגרמה שנמצאה בגת מרמזת אולי על מנזר בסביבה.

 

מתקן 17. גת חצובה בסלע (L800; איורים 9, 20) ולה משטח דריכה רבוע (L802; מידות 1.6×1.8 מ') ובור איגום (L803; מידות 1.10×1.38 מ') שבמרכזו גומת איגום.