שכבה VII – התקופה הפרסית (המאה הה' לפסה"נ)

נחשפו שרידי קיר שדוד; אין בו כדי להעיד על האתר.
 
שכבה VI – התקופה הרומית הקדומה (המאה הא' לפסה"נ–תחילת המאה הב' לסה"נ)
בחלקה הדרומי של החפירה נחשפו שרידים אחדים, בהם קיר שכיוונו מזרח­–מערב, בנוי היטב וחדר מרוצף מתחת למבנה עגול משכבה V.
 
שכבה V– התקופה הביזנטית (המאה הה' לסה"נ)
קירות המבנים משכבה זו נשדדו ברובם ושימשו לבניית קירות מאוחרים, חלקם על גבי הקדומים. בחלקו הדרומי של שטח החפירה נחשף מבנה עגול שקירותיו נטויים ונראה כי הייתה לו כיפה (איור 2). סמוך למבנה מצפון נחשף חלק מבית בד שממזרח לו אבן רכב גדולה שהובאה למקום לצורך סיתות שוליה והתקנתה לשימוש. מסיבות לא ברורות, סיתות שולי האבן לא הושלם והיא שולבה בקיר משכבה III (איור 3). במרכז שטח החפירה קטעי קירות שלמרגלותיהם מפולות אבנים גדולות מהקירות והם נמצאו מכוסים במפלסי פסולת משכבה IV. בצפון שטח החפירה נחשף חלק ממבנה מרוצף אבנים שחלק מקירותיו פורקו בשלב מאוחר; חלק מקירות המבנה עבים מאוד וכנראה נועדו לתמוך בקומה עליונה. בדרום-מזרח החפירה התגלתה מפולת קמרון בנוי אבני גזית וייתכן כי שרידי הקירות והמבנה היו חלק מיחידת מחסנים מקומרים תת-קרקעיים.
 
שכבה IV – שלהי התקופה הביזנטית והתקופה האומיית (סוף המאה הו' לסה"נ–המאה הז' לסה"נ)
בחלקו הדרומי של השטח אפשר להבחין ביחידות צרות אחדות, אשר שימשו אולי מחסנים.
תוכנית הבנייה אינה שלמה מכיוון שחלק מקירות השכבה שימשו בסיס לקירות משכבה III וחלק פורקו ושימשו בתקופות מאוחרות. במרכז השטח נחשפו קטעי קירות. בריבועים המערביים התגלו שכבות רבות של אפר מפולסות זו על גבי זו, בהפרשי גבהים של סנטימטרים אחדים; בשכבות אלה התגלתה פסולת תעשיית זכוכית. בחלקו הצפוני של השטח נחשף חלק ממבנה מגורים (איור 4) שברצפתו משולבים אבני גזית מגיר ואריחי שיש. קצהו הצפוני של השטח נפגע מרצפות שכבה III שהונחו עליו, אולם אפשר לראות מהקירות המעטים ששרדו כי באזור היו חדרים נוספים. התגלו מפולות אבנים רבות; חלקן לא פונו ורצפות שכבה III הונחו הישר מעליהן (איור 5). במפולת בצפון-מזרח החפירה התגלו שתי אבני משקוף ובהן מגרעת להנחת קורות עץ לקירוי.
 
שכבה III – התקופה הצלבנית (המאה הי"ב לסה"נ)
בצפון שטח החפירה נחשפו קירות אחדים, רצפות אבן וחרסים. נראה כי הבנייה בתקופה זו התרכזה בחלק הצפוני של האתר והמבנים נהרסו כליל. סף כניסה קטן נחשף סמוך לבאר שקיימת עד היום וייתכן ששימש להובלת מים למבנה. בדרום השטח נחשפו מעגל אבנים, תוספת חיצונית למבנה העגול משכבה V וקיר עבה שחתך את המבנה בצפון. הקיר תחם מדרום מבנה ששרדו ממנו שני חדרים ואומנות. הקיר העבה המפריד בין החדרים מרמז כי לחדרים היה קמרון חביתי. מצפון-מזרח למבנה נחשף קיר הפונה מזרחה וייתכן כי תחם ממערב חדר נוסף. מדרום למבנה, אמת מים בנויה מקורה, כיוונה מזרחמערב והיא חצתה את השטח לרוחבו (איור 6).
 
שכבה II – התקופה הממלוכית (המאה הי"ד לסה"נ)
שרידי קיר אחד הניגש למבנה העגול בדרום החפירה וחרסים המתארכים אותו לתקופה הממלוכית. חרסים מתקופה זו נמצאו גם פזורים על פני השטח בחלק הצפוני של האתר. מהממצא הדל אפשר לשער כי הייתה במקום התיישבות ארעית במהלך המאה הי"ד לסה"נ.
 
שכבה I – התקופה העות'מאנית (המאות הי"ז–הי"ח לסה"נ)
עיקר הממצא משכבה זו הוא בית הקברות בחלק הדרומי של החפירה. נוסף עליו התגלו שלושה טבונים וסביבם מקטרות חרס.   
 
האתר רב-שכבתי, אך הממצא בשכבות אינו מעיד על יישוב נרחב אלא על בתי אחוזה כפריים שנבנו זה על גבי זה לאורך השנים. הממצא בשכבות VII ו-VI מועט מכדי לתת תמונה ברורה על ההתיישבות בתקופות אלה באתר. המבנה משכבה Vמזכיר בצורתו מבנה וילה שנחשפה בחורבת עקב ברמת הנדיב (Hirschfeld 2000: Fig. 43); הירשפלד ייחס חורבה זו לוילה רוסטיקה שיסודותיה קמרונות אחסון ולה בית בד במרחק הליכה קלה וצורתו דומה לזה שנחשף בחפירה. הזמן הקצר שחלף מהחורבן ועד לבניית השכבה שמעל, מעיד על חורבן אלים. הבנייה המסיבית הניכרת בחיזוק הקירות שנעשתה בהוספת שורות אבנים מעלה את האפשרות שהייתה זו אותה משפחה משכבה IV ששיקמה את ביתה שנהרס בשכבה V. הרס ויישוב מחדש מיידי אפשר אולי לייחס לרעידת אדמה. בחפירות חורבת עקב אפשר לראות שתי שכבות חופפות לתאריכים של שכבות החפירה. המבנה המשופץ משכבה IV דומה בצורתו לבתי חווה בחורבת עלק ובעין צור (Hirschfeld 2000). כלכלת בית החווה כנראה נשענה על בית יוצר לזכוכית. זוויות נפילת האבנים במפולות וכמות אדמת הסחף שהצטברה בין הרצפה לאבני המפולת מעידים על הזנחה ונטישה ולא על אסון. בשכבה III נחשף חלק ממבנה ששימש כנראה בית אחוזה פרטי, אולי בית חצר. ייתכן כי בחפירה שמעבר לכביש נחשף מגדל של המבנה ששימש למגורים. החרסים משכבה זו מתוארכים ברובם למאה הי"ב לסה"נ, מראשיתה ועד כמעט סופה. ייתכן כי מיקומו של המבנה, שאינו אסטרטגי ולו חולשה בולטת מתחת לרכס הר, הביא לנטישתו במהלך קרבות נגד צלאח א-דין. היישוב בשכבה IIהיה קצר ימים והתגלה בעיקר בחלק הדרומי של האתר. נראה כי חלקו הצפוני של האתר כבר היה הרוס בתקופה זו, או שהשרידים מתקופה זו, אם היו, נפגעו בתקופות מאוחרות ולא נותר מהם שריד. משכבה I נותר אך מעט מן האתר והוא שימש בעיקר לקבורה.