שטח A (מידות 5×7 מ'). על פני השטח נחשף קיר (W103; איורים 2, 3), קטע קטן ממבנה חד-תקופתי, בנוי מאבני גוויל גדולות מבזלת, שהשתמר לגובה שניים עד שלושה נדבכים. אל הקיר ניגשה ממזרח רצפת עפר (L102; איור 2) ועליה שברי כלי חרס רבים מתקופת הברזל 2, המאה הח' לפסה"נ, בהם קערות (איור 1:4–4), סירי בישול (איור 5:4–8), קנקנים (איור 9:4–12), צפחת (איור 13:4) ופכים (איור 14:4–16). באחד הפכים נמצאו עצמות בעלי חיים אחדות. כן נמצאו משקולת פלך מחרס (איור 17:4) וראש חץ מברונזה (איור 18:4). מתחת לרצפה ועד סלע האם נמצאה אדמה (L105) עם חרסים דומים לאלה שעל הרצפה (איור 18:4–22), אך בכמות קטנה יותר. ממערב לקיר לא נמצאה רצפה, אך באדמה שהצטברה על הסלע ובייחוד סמוך לקיר (L104), נמצאו חרסים רבים דומים לאלה שנמצאו ממזרח לקיר (איור 1:5–10). נראה כי קטע זה היה מחוץ למבנה.

 
שטח B (מידות 4×5 מ', L200; איור 6). סלע האם נחשף בעומק של כ-0.5 מ' מתחת לפני השטח ומעליו הצטברות אדמה כבדה ובה חרסים רבים (L201). בניגוד לממצא בשטח A חרסים אלו לא היו של כלים שנשברו במקום. לא נמצאו קירות ורצפות ונראה כי החרסים נסחפו מהאתר הסמוך.
 
בחפירה נחשף יישוב חד-תקופתי מהמאה הח' לפסה"נ. היישוב שכן למרגלות תל יעף והיה כנראה קשור אליו. השטח שנחפר לא מאפשר הבנה של המבנים, אך הכמות הגדולה של הכלים שנשברו באתרם מעידה על נטישה חפוזה של האתר, אולי במסע מלחמה של תגלת פלאסר הג'.