נחפר ריבוע (כ-4×4 מ'; איורים 2, 3) ובו, בעומק של כ-2.5 מ' מתחת לפני השטח וכ-7.4 מ' מעל גובה פני הים, בתוך שכבת גרומוסול אפורה כהה, נחשפו קטע קיר ושני מתקנים. הקיר (W100) בנוי בשני שלבים ושני המתקנים קשורים, כנראה, לשלבי הבנייה השונים שלו. מהשלב הקדום של הקיר (כ-0.8 מ' רוחב) שרד נדבך אחד של שתי שורות אבני כורכר אחידות בגודלן (כ-0.2–0.3 מ' אורך), ומהשלב המאוחר, שרד נדבך אחד שבנוי מאבני כורכר קטנות. בשלב זה הקיר צר יותר (כ-0.6 מ' רוחב), ולכן נותר הפן המערבי של הקיר הקדום חשוף.  ליד הקיר הקדום נחשף מתקן עשוי טין שרוף שטבעו לא ידוע (L105; איורים 4, 5) ומכיוון שהמתקן נבנה על גבי קטע הרוס של קיר זה, סביר להניח כי היה בשימוש במקביל לשלב המאוחר שלו. המתקן השני, שבנוי לוחות אבן חול, מופיע בחתך המערבי של הריבוע, במרחק של כ-1 מ' ממערב לקיר. הוא קשור כנראה לשלב הקדום של הקיר, למרות שאין ביניהם זיקה ברורה. בגלל מגבלות החפירה אי אפשר היה לחשוף את המתקן בשלמותו. המתקן (L102; כ-0.4 מ' גובה, כ-0.8 מ' קוטר עליון; איורים 6, 7) דמוי קונוס הפוך, דהיינו, הקוטר בחלקו העליון רחב מזה שבחלקו התחתון. בתחתית המתקן נחשפו כמה אבנים עגולות. תפקיד המתקן אינו ברור, אך סביר ששימש לאחסון.

חפירה לעומק בפינות הצפונית-מערבית וצפונית-מזרחית של הריבוע לא חשפה שכבות ארכיאולוגיות נוספות. על סמך שברי כלי החרס (ראה להלן) שנמצאו במילוי לצד הקיר ומתחת ליסודות הקיר הקדום (כ-0.2 מ' עומק) אפשר לתארך את שני השלבים הרצופים של הפעילות לתקופת הברונזה הקדומה 1 (3300–3000 לפסה"נ).
בממצא כלי החרס 187 שברי גוף ו-18 שברים אינדיקטיביים, בהם שפה ודופן של קערה עמוקה (איור 1:8), שבר ידית אוזן מאורכת (איור 2:8), שתי שפות פערורים (איור 3:8, 4), שפה וחלק מצוואר של קנקן קטן (איור 5:8), שפה וחלק מדופן של פיטס (איור 6:8), שבר ידית מדף (איור 7:8), שני שברי גוף עם 'עיטור חבל' (רק אחד צויר; איור 8:8), בסיס שלם של קנקן מחופה אדום בינוני (איור 9:8) וכמה שברי בסיסים עבים שאי אפשר לשייכם לכלי מטיפוס מסוים (איור 10:8). כל השברים האינדיקטיביים אופייניים לתקופת הברונזה הקדומה 1. מכלול הכלים מצומצם ואינו מאפשר תיארוך מדויק יותר. עם זאת, הרושם הכללי הוא לטובת השלב המאוחר של התקופה, כלומר ברונזה קדומה 1 ב' (א' ון דן ברינק). נוסף על אלה נמצאו שני שברי כלים מאוחרים, בהם שבר גוף עם רכסים, כנראה מהתקופה הביזנטית.
נמצאו שלושה פריטי צור, בהם גרעין להבונים קטן (איור 1:9) ושבר להב מגל בעל גב (איור 2:9); הפריטים תואמים את התקופה הכלקוליתית. ממצא זה מעלה אפשרות שבאזור הייתה פעילות במהלך תקופה הקודמת לברונזה הקדומה. חשוב לציין שסגנון הבנייה של הקיר דומה לקירות המבנה שהתגלה ברח' פיכמן ותוארך לתקופה הניאוליתית הקרמית ב'. הקרבה בין האתרים (כ-200 מ'), היעדר רצפות משלב קדום או מאוחר לקיר ותיארוך כלי החרס מאפשרים לכאורה קשר בין האתרים. עם זאת, מאחר שבחפירה הנוכחית לא נחשפו כלי חרס או כלי צור ניאוליתיים, סביר שהפעילות באתר הייתה בתקופת הברונזה הקדומה. ממצאים מתקופה זו נחשפו באזורים אחרים בתל אביב, בהם בית קברות בשכונת הקריה ושרידי יישוב ברחוב המסגר (Braun, in press; Braun and Van Den Brink, in press).
 
בחפירה נחשפו שני שלבים רצופים של פעילות מתקופת הברונזה הקדומה 1. האופי המצומצם של החפירה מונע שחזור תוכנית המבנה ותפקידו, אך אפשר לשער כי שימש למגורים ושהמתקנים שנמצאו בקרבתו שימשו לאחסון. הקיר נראה בחתכים הצפוני והמזרחי של ריבוע החפירה ואפשר שחפירות עתידיות באתר יענו על שאלת תפקידו ותיארוכו המדויק. הדמיון בין
הקיר שנחשף בחפירה הנוכחית לקירות המבנה שנמצא ברחוב הסמוך מסקרן ומעלה אפשרות שהיה באזור יישוב נרחב למדי.